Uudet tavat tuottaa metsätietoa kiinnostavat Euroopassa | Metsäkeskus

Uudet tavat tuottaa metsätietoa kiinnostavat Euroopassa

uutiskuva-databio1.jpg
Metsäalan ammattilaiset eri puolilta Eurooppaa tutustuivat suomalaiseen metsätalouteen Databio-projektin maastoretkellä Kirkkonummella. Metsätiedon johtava asiantuntija Juho Heikkilä kertoi vierailijoille, kuinka Metsäkeskus kerää metsävaratietoa.
Eurooppalaiset metsäammattilaiset ovat kiinnostuneita siitä, miten metsävaratietoa tuotetaan ja hyödynnetään Suomessa. EU-rahoitteisessa Databio-projektissa on kokeiltu mobiilisovelluksia, satelliittikuvia ja -dataa sekä drone-lennokkeja metsätiedon keruussa. Näitä uusia menetelmiä on pilotoitu Suomen lisäksi Belgiassa, Tšekissä ja Espanjassa. Uusi teknologia, avoin data ja digitalisaatio hyödyttävät laajasti metsäalaa tulevaisuudessa.

Uutinen 4.10.2019

Tulevaisuuden metsässä drone-lennokki havaitsee puustoa vaivaavan boorinpuutoksen. Satelliittikuvista saadaan tietoa metsissä tapahtuvista muutoksista, ja tietojen avulla voidaan jarruttaa esimerkiksi kirjanpainajatuhojen leviämistä Keski-Euroopassa.

Kotimaassa metsätiellä autoileva voi ilmoittaa kännykkäsovelluksella esimerkiksi myrskyn kaatamista puista tai kelirikosta niin, että tieto tallentuu nopeasti karttapalveluun ja näkyy muillekin tienkäyttäjille.

Näitä digitaalisia menetelmiä on testattu Databio-projektissa Suomessa ja ulkomailla. Kokemukset parin vuoden pilottijaksolta ovat lupaavia.

- Suomi on metsäalalla monessa asiassa suunnannäyttäjä maailmalla. Suomessa on esimerkiksi käytössä standardoitua sekä avointa metsätietoa, mikä mahdollistaa tiedon siirron rajapintaratkaisuina erilaisten sovellusten ja toimijoiden välillä. Tämä on kiinnostanut kovasti ulkomaisia kumppaneitamme, kertoo Databio-projektin projektipäällikkö Virpi Stenman Suomen metsäkeskuksesta.

Kokemuksia ja ideoita metsävaratiedon kehittämiseen

Databio-projektissa on kerätty kokemuksia big datasta ja löydetty uusia ideoita metsävaratiedon hyödyntämiseen.

Belgiassa on kokeiltu, kuinka satelliittikuvia voidaan hyödyntää metsien inventoinnissa. Satelliittikuvien ja mobiilisovelluksen avulla kerätyn tiedon avulla on mahdollista muodostaa tilannekuva metsistä.

Tšekin tasavallassa on testattu, kuinka satelliittidataan perustuvan muutostulkinnan avulla voidaan tunnistaa metsätuhoja jo aikaisessa vaiheessa. Ratkaisu on herättänyt suurta kiinnostusta myös Ranskassa ja Kroatiassa, missä metsätuhot ovat kasvava ongelma.

Espanjassa on selvitetty, kuinka satelliittidataa ja maastodataa voidaan hyödyntää puustotunnusten ennustamisessa.

Databio-projektin sisarorganisaatiot ja sidosryhmien kumppanit kertoivat pilottien tuloksista 1.–2.10. Helsingissä. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui noin 70 kutsuvierasta metsäalan organisaatioista 12 eri Euroopan maasta.

Databio-projekti päättyy vuoden 2019 lopussa.

-Projektin aikana on luotu kansainväliset yhteistyöverkostot, joista on takuuvarmasti hyötyä myös tulevaisuudessa, Stenman sanoo.

Lisätietoa Databio-projektista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Databio-projektin pilottikokeilujen tuloksia esiteltiin kaksipäiväisessä tapahtumassa Helsingissä lokakuun alussa. Kuva: Veikko Iittainen
 

.