Uudet metsäneuvostot aloittavat toimintansa | Metsäkeskus

Uudet metsäneuvostot aloittavat toimintansa

uutiskuva-metsaneuvostot.jpg
Metsäneuvostojen vastuulla on laatia alueellinen metsäohjelma ja seurata sen tavoitteiden toteutumista. Kuva: Keijo Penttinen
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut 14 uutta maakunnallista metsäneuvostoa, jotka aloittavat toimintansa kevään aikana. Metsäneuvostot edistävät metsäalan elinkeinoja ja yhteistyötä maakunnassa sekä päättävät alueellisista metsäohjelmista.

Maakunnallisten metsäneuvostojen kokoonpanot on vahvistettu tulevalle neljän vuoden toimintakaudelle. Metsäneuvostojen vastuulla on laatia alueellinen metsäohjelma ja seurata sen tavoitteiden toteutumista.

- Metsäneuvostot tekevät tärkeää työtä. Tulevalla kaudella neuvostot joutuvat miettimään erityisesti kasvavien hakkuiden ja ilmastonmuutoksen hillinnän tasapainoa, yksityisteiden heikkenevää kuntoa, taimikoiden varhaishoidon lisäämistä sekä sitä, millä luonnonhoidon toimenpiteillä turvataan monimuotoisuutta, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäohjelmien valmistelu alkaa syksyllä

Metsäneuvostojen laatimat alueelliset metsäohjelmat tukevat kansallista metsästrategiaa. Metsäohjelmiin sisältyvät arviot maakuntien kestävistä hakkuumääristä, tavoitteet metsän- ja luonnonhoidolle sekä tavat, joilla voidaan edistää metsäelinkeinojen kannattavuutta alueella sekä turvata metsäluonnon monimuotoisuutta.

- Alueellisten metsäohjelmien valmistelu alkaa uusien metsäneuvostojen ohjauksessa elokuussa, ja ohjelmat valmistuvat vuoden 2020 syyskuussa, Niskanen kertoo.

Maakunnallisissa metsäneuvostoissa päätöksiä tekevät jäsenet, jotka edustavat metsäalan toimijoita, julkishallintoa, kansalaisjärjestöjä ja sidosryhmiä. Jäsenet on nimetty Metsäkeskuksen esityksen perusteella.

Metsäneuvostojen uudet kokoonpanot ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

.