Tykkytuhohakkuita on suunniteltu lähes 10 miljoonan euron arvosta

uutiskuva-tykkytuhohakkuut.jpg
Metsäkeskus on koostanut kartan, jolta voi katsoa tykkytuhoalueita. (kuvakaappaus kartasta)
Tykkylumi kaatoi ja katkoi puita laajoilla alueilla Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa alkuvuodesta. Lumituhoalueille on suunniteltu hakkuita ja puunkorjuuta noin 10 miljoonan euron arvosta. Tykkylumituhojen selvittely jatkuu kesään saakka. Metsäkeskus tutkii, voiko tuhokohteita havaita satelliittikuvien avulla.

Metsänomistajat ja metsäalan toimijat ovat olleet hereillä tykkylumituhojen jälkeen. Lumituhoalueilta on jätetty vilkkaasti metsänkäyttöilmoituksia, joissa hakkuita on suunniteltu 3460 hehtaarin alalle.

- Näistä hakkuista kertyy puuta myyntiin noin 300 000 kuutiometriä. Tuhojen selvittely jatkuu kevääseen saakka. Arviona on, että tykkylumen tuhoamien metsien hakkuumäärät voivat nousta jopa miljoonaan kuutiometriin, sanoo metsätuhojen valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella tykkylumituhot ovat olleet pahimpia Ylä-Kainuussa Puolangan ja Hyrynsalmen alueilla sekä Pohjois-Nurmeksen ja Kuhmon alueilla. Merkittäviä tuhoja tuli myös Joensuun itäpuolella sekä Nilsiän ja Varpaisjärven alueella. Tuhoalueiden hakkuista kaksi kolmasosaa on suunniteltu harvennushakkuiksi ja noin neljännes pienaukko- tai poimintahakkuiksi.

Tykkylumituhot näkyvät nyt kartalla

Tykkylumituhoja esiintyy tyypillisesti eniten nuorissa ja varttuneissa männiköissä, jotka ovat yli 200 metrin korkeudella merenpinnasta. Metsäkeskus on koostanut uuden kartan, jossa näkyvät yksityismetsien riskialttiit tykkytuhoalueet sekä alueet, joilta on jätetty metsänkäyttöilmoitus tulevasta tykkytuhohakkuusta.

Metsäkeskus selvittää kevään aikana myös, voiko tykkylumen tuhoamia metsiä havaita satelliittikuvista. Ensimmäisiä tuloksia selvityksestä saadaan kevään aikana. Selvitystyö jatkuu kesään saakka.

Metsätuhot tulee selvittää viimeistään keväällä

Metsänomistajien tulee selvittää omissa metsissä olevat tuhot viimeistään keväällä ja huomioida metsätuholain velvoitteet.

Jos vahingoittuneita mäntyjä on yli 20 kuutiometriä hehtaarilla, tulee tuon määrän ylittävä osuus poistaa metsästä viimeistään heinäkuussa hyönteistuhojen torjumiseksi. Kuusella vastaava raja-arvo on 10 kuutiometriä hehtaarilla, ja puunkorjuu tulee tehdä viimeistään heinä-elokuussa.

Metsätuholaki ei koske lehtipuita. Metsänomistaja voi jättää myös yksittäisiä kaatuneita mäntyjä ja kuusia metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Tarkempaa tietoa metsätuholain velvoitteista ja puunkorjuuajoista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.