Tykkylumi kaataa ja katkoo puita

uutiskuva-tykkylumi.jpg
Liikkumista tykkylumialueilla tulee välttää niin kauan kuin puut ovat lumisia. Kuva: Eero Luhtaniemi
Tykkylumi on kaatanut ja katkonut puita laajoilla alueilla Kainuun, Ylä-Savon ja Pohjois-Karjalan metsissä. Metsässä liikkumista tulee välttää tykkylumialueilla niin kauan kuin puut ovat lumisia. Putoavat oksat ja latva-osat sekä kaatuvat puut voivat aiheuttaa hengenvaaran.

Tykkylumituhojen todellisesta laajuudesta ei toistaiseksi ole vielä tarkkoja arvioita, mutta tilanne on poikkeuksellisen vaikea.

- Metsänomistajien ei tule mennä tarkastamaan tykkylumen aiheuttamia metsätuhoja ennen kuin lumi on pudonnut puista, korostaa Suomen metsäkeskuksen valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen.

Puista katkeavat lumiset oksat ja latvukset sekä kokonaisina kaatuvat puut aiheuttavat hengenvaaran metsässä liikkujalle. Liikkumista tulee välttää tykkylumialueilla niin kauan kuin puut ovat lumisia. Hankalaan tykkylumitilanteeseen auttaisi muutaman päivän suojasää, joka pudottaisi puuston lumikuorman.

Yleensä eniten ongelmia tykkylumi aiheuttaa vaaramaisemissa yli 250 metrin korkeudella merenpinnasta. Nyt tykkytuhoja on tullut ainakin Kainuussa myös alempana merenpinnasta, noin 200 metristä alkaen. Kaikista alttiimpia tykkylumen aiheuttamille tuhoille ovat hiljattain harvennetut männiköt.

Metsätuhot kannattaa kartoittaa viimeistään keväällä

Hajallaan olevien tuhopuiden korjuu on hidasta, hankalaa ja kallista. Metsänomistaja voi halutessaan jättää yksittäisiä kaatuneita lehti- ja mäntypuita sekä pieniä kuusia metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Jos vahingoittuneita mäntyjä on yli 20 kuutiometriä hehtaaria kohden, tulee tuon määrän ylittävä osuus poistaa metsästä hyönteistuhojen torjumiseksi heinäkuussa. Kuusella vastaava raja-arvo on 10 kuutiometriä hehtaarilla ja puunkorjuu tulee tehdä heinä-elokuussa. Tarkempaa tietoa metsätuholain velvoitteista ja puunkorjuuajoista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Metsänomistajat voivat ilmoittaa tykkylumen aiheuttamista tuhoista Metsäkeskuksen verkkosivuilla olevalla lomakkeella.