Tuhannet suorittaneet Metsäalan luonnonhoitokortin | Metsäkeskus

Tuhannet suorittaneet Metsäalan luonnonhoitokortin

Metsäalan luonnonhoitokortin suorittanut hallitsee metsänhoidossa ja hakkuissa tarvittavat luonnonhoidon menetelmät, ymmärtää toimenpiteiden tarkoituksen ja osaa soveltaa niitä työssään vaihtelevissa olosuhteissa.
Metsäalan luonnonhoitokortti on keino varmistaa ja näyttää osaamistaan talousmetsien hakkuita ja hoitoa koskevissa ympäristöasioissa. Näiden taitojen hallinta on keskeinen lähtökohta jokaiselle metsätalouden parissa toimivalle. Vuonna 2015 osaamiskokeita järjestetään jälleen useissa maakunnissa.

Suomen metsissä tehdään vuosittain hakkuita ja metsänhoitotöitä yli miljoonan hehtaarin pinta-alalla. Metsätalouden ympäristövaikutuksia hallitaan talousmetsien luonnonhoidon keinoilla, joiden käyttö edistää muun muassa valumavesien puhtautta sekä luonnon monimuotoisuuden ja maisema-arvojen säilymistä.

Luonnonhoidon osaamisen varmistaminen on ollut osa metsätalouden toimintakäytäntöjä jo lähes 20 vuotta. Vuosina 1997–2008 käytössä olleen luonnonhoitotutkinnon ja sen korvanneen Metsäalan luonnonhoitokortin on tähän mennessä suorittanut yhteensä noin 12 000 metsäammattilaista ja metsänomistajaa.

Suomen metsäkeskus järjestää ja valvoo osaamiskokeet ja myöntää luonnonhoitokortit kokeen suorittaneille henkilöille. Kortin saa osaamiskokeen perusteella vuosittain noin 600 henkilöä.

– Järjestämme eri puolella maata koetilaisuuksia sekä keväällä että syksyllä. Kiinnostuneet löytävät tämän vuoden koekalenterin Metsäkeskuksen verkkosivuilta, kertoo johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Metsäkeskuksesta.

.