Tiedot metsälakikohteista täydentyvät alan toimijoiden yhteistyöllä | Metsäkeskus

Tiedot metsälakikohteista täydentyvät alan toimijoiden yhteistyöllä

uutiskuva-korpi.jpg
Metsäkeskuksen tietoihin on lisätty useita uusia metsälakikohteita.
Metsäkeskus panostaa metsälakikohteista tuotettavaan uuteen tietoon. Uutta tietoa jalostetaan muiden toimijoiden aineistoista sekä Metsäkeskuksen omasta metsätiedosta. Tietojen jatkuva päivittäminen on tärkeää, koska ajantasaisten aineistojen avulla tuetaan kestävää ja säädösten mukaista metsien käyttöä.

Uutinen 23.7.2020 

Metsäkeskus on panostanut tänä vuonna erityisesti uuden metsälakikohteita koskevan tiedon tuottamiseen. Uutta tietoa on tuotettu lisäämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.  

– Olemme saaneet tutkimuslaitoksilta ja muilta viranomaisilta käyttöömme arvokkaita paikkatietoaineistoja, joiden pohjalta voimme kohdentaa maastokäyntejä potentiaalisimpiin metsälain 10 pykälän mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Esimerkiksi soidensuojelun täydennysohjelmassa tehdyissä maastokartoituksissa on läpikäyty lukuisia korpi- ja lettokohteita, joiden tiedot ovat nyt käytettävissämme, johtava luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa Metsäkeskuksesta kertoo.  

Alustavat arviot aineistojen hyödynnettävyydestä ovat lupaavia. Vaikka maastokausi on vielä kesken ja työtä ei ole koronan ja muiden maastotöiden takia päästy tekemään täysipainoisesti, on luontotietoon lisätty uusia metsälakikohteita.  

– Tähän mennessä on löytynyt esimerkiksi kymmeniä uusia pienialaisia muurain- ja metsäkortekorpikohteita eri puolilta Suomea. Myös lehtojen ja rehevien korpien määrä on kasvanut aineistossa, Saarimaa jatkaa.  

Kohteiden kartoittaminen vaatii aikaa, sillä kaikki uudet aineistoon merkittävät metsälakikohteet pitää aina varmistaa maastossa. Vasta maastokäynnin jälkeen niille voidaan määrittää lakistatus. Metsälakikohteet tulee kuitenkin aina huomioida metsänkäsittelyssä maastossa riippumatta siitä, onko kohteesta ennakkotieto ja merkintä Metsäkeskuksen aineistossa. 

Uusia lakikohteita löytyy myös Metsäkeskuksen omista aineistosta 

Kokonaan uuden tiedon tuottamisen lisäksi Metsäkeskuksen asiantuntijat käyvät läpi jo Metsäkeskuksen järjestelmissä olevaa metsävaratietoa. Aineistosta tarkastellaan muun muassa aikanaan muiksi arvokkaiksi elinympäristöiksi merkittyjä kohteita, jotka ovat sen jälkeen voineet kehittyä lain 10 pykälän mukaisiksi erityisen arvokkaiksi elinympäristöiksi. 

– Metsänhoidollisesti käsitelty metsä voi aikaa myöten kehittyä luonnontilaisen kaltaiseksi, kun toimenpiteestä on riittävän pitkä aika ja metsään on ehtinyt muodostua luonnontilaisen kaltaisuutta osoittavia piirteitä, Saarimaa kertoo. 

Osa aineistojen kohteista voi täyttää metsälain 10 pykälän edellyttämät elinympäristön vaatimukset, osa taas soveltuu luonnonhoitokohteiksi tai METSO-elinympäristöiksi. Luonnonhoitokohteille ja METSO-elinympäristöille on mahdollista hakea ympäristötukea tai niitä voi hakea määräaikaisiksi tai pysyviksi luonnonsuojelualueiksi. Osa kohteista on tarkastelun jälkeenkin tavallista talousmetsää ilman erityisiä luontoarvoja.  

Aineistoa täytyy päivittää jatkuvasti 

Metsälakikohteiden rajauksia ja statuksia tarkistetaan koko ajan, minkä takia niiden määrä ja kokonaispinta-ala elää jatkuvasti. Tämä koskee myös jo aiemmin tiedossa olleita lakikohteita. 

– On tärkeää, että metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevaa luontotietoa ajantasaistetaan jatkuvasti, koska aineisto luo pohjan esimerkiksi metsien käytön suunnittelulle ja lainvalvonnalle. Mikään aineisto ei pysy ikuisesti ajan tasalla ilman aktiivista ylläpitoa. Myös elinympäristöjen tunnistamisen ja rajauksen kriteerit kehittyvät ajan myötä. 

Ajantasaiset tiedot metsälakikohteista ovat helpoiten löydettävissä Metsään.fi-verkkosivujen avoimen metsätiedon osiosta.  

Metsänomistajat näkevät omien metsätilojensa arvokkaiden elinympäristöjen tiedot kirjautumalla Metsään.fi-palveluun.   

.