Terveyslannoitusten määrä on kasvussa turvemailla | Metsäkeskus

Terveyslannoitusten määrä on kasvussa turvemailla

Helikopteri nousee ilmaan levittämään tuhkalannoitetta.
Tuhkalannoitetta voi levittää metsään helikopterilla tai maalevityksenä.
Metsien terveyslannoituksia on suunniteltu tänä vuonna selvästi edellisvuotta vilkkaammin. Elokuun loppuun mennessä terveyslannoituksia oli suunniteltu tehtäväksi Kemera-tuella 1,5 miljoonan euron arvosta, eli 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tuhkalannoituksen tuki laajeni keväällä, minkä seurauksena turvemaiden terveyslannoitukset ovat lisääntyneet.

Uutinen 13.10.2020

Turvemaille on suunniteltu tänä vuonna terveyslannoituksia selvästi edellisvuotta enemmän. Turvemaiden osuus terveyslannoituksista on noussut 41 prosenttiin, kun edellisvuonna turvemailla tehtiin noin kolmannes kaikista terveyslannoituksista. Hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Metsäkeskuksesta arvioi, että kasvuun on vaikuttanut osaltaan tuhkalannoituksen tukiehtojen laajeneminen keväällä.

– On todennäköistä, että se on lisännyt tuhkalla toteutettavia turvemaiden terveyslannoituksia. Kemera-lain asetusmuutos tuli voimaan kuitenkin sen verran myöhään tänä vuonna, että sen mahdolliset vaikutukset näkyvät paremmin ensi vuoden terveyslannoituksissa. Kokonaisuudessaan terveyslannoitusten määrän kasvu on ollut vielä maltillista, Niskanen sanoo. 

Tukea tuhkalannoitukseen

Metsäkeskus on voinut myöntää toukokuun alusta lähtien Kemera-tukea entistä useampiin turvemaiden tuhkalannoituksiin. Tukiehdot muuttuivat niin, että tuen hakijan ei tarvitse enää erikseen osoittaa lannoitusalueen puustossa olevan havaittavia kasvuhäiriöitä, neulasten värivikoja tai ravinnepuutosta. 

Tuhkalannoituksen tukea voi saada turvemaille, jotka ovat ravinteisuudeltaan vähintään puolukkaturvekankaita. Tällaisilla kasvupaikoilla puuston kasvua on mahdollista vielä parantaa tuhkalannoituksella, joten kohde on määräaikaisen Kemera-lain mukaan rahoituskelpoinen. 

– Tuhkalannoitus lisää puuston kasvua 2-3 kuutiometriä hehtaaria kohden vuosittain ja lannoituksen vaikutus kestää neljännesvuosisadan ajan tai pitempään, Niskanen sanoo. 

Kemera-tuen laajeneminen keväällä koski vain turvemaiden tuhkalannoituksia. Muut terveyslannoituksia koskevat säädökset pysyivät ennallaan. Terveyslannoituksen tuen edellytyksenä on, että alueella on ravinnepuutos, joka määritetään puustossa havaittujen kasvuhäiriöiden tai neulasten värivikojen tai ravinneanalyysin perusteella taikka puuston kehityksen ja kasvuolosuhteiden perusteella.

Terveyslannoituksen Kemera-tukea voi hakea Metsäkeskuksesta lomakkeella
 

 

Paino 
-10

.