Taimikonhoidon ja juurikäävän torjunnan uudet Kemera-lomakkeet julkaistu | Metsäkeskus

Taimikonhoidon ja juurikäävän torjunnan uudet Kemera-lomakkeet julkaistu

Uudistuva Kemera-lain myötä myös lomakkeet uudistuvat.
Taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa sekä juurikäävän torjuntaa koskevat Kemera-lomakkeet on nyt julkaistu Metsäkeskus.fi-palvelussa. Muut uuden Kemera-lain lomakkeet julkaistaan portaittain touko-heinäkuun aikana. Kemera-rahoitushakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen kestävän metsätalouden rahoituslain tultua voimaan 1.6.2015.

Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan voi aloittaa välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen, Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei näiden työlajien osalta tarvitse odottaa. Rahoitusta kuitenkin myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot.

Lisäksi Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä ja vain Metsäkeskuksen tekemä päätös varmistaa valtion tuen saamisen. Lue lisää uuteen Kemeraan siirtymisesta ja aikataulusta »

Uusien Kemera-lomakkeiden julkaisuaikataulu viivästyy. Lisätietoja uuteen Kemeraan siirtymisen aikataulusta.

Lisätietoja:

.