Taimikoissa olisi työtä sadoille metsureille

uutiskuva-metsanhoito.jpg
Taimikonhoito nopeuttaa metsien kasvua.
Kotimaan taimikoihin kertyy edelleen hoitovelkaa. Taimikonhoitomäärät tulisi tuplata nykyisestä, jotta metsien kasvu turvataan myös tulevina vuosina.

Taimikoita hoidettiin Suomessa viime vuonna alle 150 000 hehtaarin alalla, mikä on vain noin puolet alueellisten metsäohjelmien kokonaistavoitteesta. Taimikonhoidon ja varhaishoidon tarve olisi vuodessa lähes 270 000 hehtaaria. Tilanne ei näytä merkittävästi paranevan kuluvana vuonna.

- Metsäpalveluyrittäjiä odottaa tällä hetkellä hoitamattomissa taimikoissa arviolta 60 miljoonan lisäpotti. Nykyisin tekemättä jääviin taimikonhoidon ja varhaishoidon töihin voitaisiin vuosittain palkata jopa 1 500 metsuria, arvioi metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Remes muistuttaa, että taimikonhoidosta on monenlaista hyötyä. Ajallaan hoidetuissa metsissä puusto kasvaa ja vankistuu nopeasti arvokkaaksi tukkipuuksi ja tuo tuloja metsänomistajille. Terveet ja kasvavat metsät sitovat myös hyvin hiiltä ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

Kaakkois-Suomessa ja Satakunnassa ahkerimmat raivaajat

Metsäkeskuksen seurannasta käy ilmi, että eniten taimikonhoidon tarvetta on Pohjanmaalla ja Uudellamaalla, missä hoitotöitä on tehty reilusti alle puolet alueellisen metsäohjelman tavoitteesta. Lähimmäs alueellista tavoitetta on päästy Kaakkois-Suomessa ja Satakunnassa.

Yksityiset metsänomistajat saavat tietoa ajankohtaisista metsänhoitotöistä Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta.

- Metsäammattilaisilla ja metsäpalveluita tarjoavien toimijoiden aktiivisuudella on myös suuri merkitys metsänhoitotöiden markkinoinnissa, Remes sanoo.

Metsäkeskus seuraa alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden toteutumista. Uusimmat seurantatilastot nuorten metsien hoidosta, metsänviljelystä, metsäteiden rakentamisesta ja kunnostuksesta, kunnostusojituksista ja metsien lannoituksista ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.