Suomi on Euroopan metsäisin maa, mitä se tarkoittaa? | Metsäkeskus

Suomi on Euroopan metsäisin maa, mitä se tarkoittaa?

Metsien Suomi
Siemenkiekossa on mukana helpot kylvöohjeet. Siemenkiekko on mahdollista istuttaa myös ruukkuun, josta kasvaneet taimet voi myöhemmin siirtää luontoon valitsemalleen paikalle. Kuva: Metsien Suomi.
Suomen pinta-alasta on metsää 75 prosenttia. Tällä lukemalla Suomi on Euroopan metsäisin maa. Kakkosena tulee Ruotsi, jonka pinta-alasta metsämaata on 74 prosenttia.

Uutinen 25.5.2020

Kaikkiaan Suomessa on metsä- ja kitumaata 23 miljoonaa hehtaaria. Se on todella paljon: jos haluaisit tarkastella jokaista metsähehtaaria minuutin, ja tekisit tätä työtä yötä päivää, kaikilla hehtaareilla käymiseen kuluisi yli 44 vuotta. Ja tähän aikaan eivät kuuluisi mukaan edes siirtymät hehtaarilta toiselle. 

Koska Suomi on näin metsäinen maa, metsä on monella tavalla mukana suomalaisten arjessa. Moni saa elantonsa metsästä tavalla tai toisella. Samalla metsä tarjoaa virkistystä ja hyvinvointia monelle. 

Tule mukaan keskustelemaan metsien kestävästä käytöstä

Metsäala on yhdessä aloittanut viestinnällisen Metsien Suomi -hankkeen. Sen tavoitteena on herättää kiinnostusta metsiin ja rohkaista keskusteluun metsien kestävästä käytöstä.

Keskustelun lisäksi hankkeessa halutaan tehdä ihan konkreettisia tekoja. Kevään ja kesän aikana hanke jakaa suomalaisille kaikkiaan 150 000 siemenkiekkoa, joissa kussakin on kuusi männyn siementä. Siemenkiekon avulla kuka tahansa voi kasvattaa oman puun.

Kiekkoja jaetaan 18.5. alkaen K-Raudoissa ja Iskun huonekaluliikkeissä kautta maan sekä mahdollisesti myös erilaisissa tapahtumissa. 

Jaa oma tarinasi metsästä

Metsien Suomi -hankkeessa kysytään, millä kaikilla tavoilla suomalaiset metsiä käyttävät ja millainen yhteinen suhteemme metsään on.

Missä metsä on sinun elämässäsi mukana? Jaa sosiaalisessa mediassa tarinasi tai kuvasi metsistä, niiden monimuotoisuudesta, innovaatioista, ratkaisuista, kestävästä hyödyntämisestä tai ihan vain omista kokemuksistasi. 

Hankkeen tunnus on #metsiensuomi. Löydät hankkeen myös Facebookista, Instagramista ja Twitteristä.

Mikä on Metsien Suomi?

Metsien Suomi -hankkeen tavoitteena on herättää kiinnostusta metsiin ja rohkaista keskusteluun metsien kestävästä käytöstä. 

Metsäalan yhteisen viestinnällisen hankkeen vetovastuu on Suomen Metsäyhdistyksellä, ja metsäsektori tukee sitä laajasti. Hankkeessa ovat mukana Suomen Metsäsäätiö, Metsäteollisuus ry, Metsähallitus, MTK, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus, Puunjalostusinsinöörit ry ja Metsämiesten Säätiö. Näiden lisäksi suunnittelussa ovat mukana muun muassa Paperiliitto ja Teollisuusliitto 

Metsäkeskus rahoittaa hanketta 25 000 eurolla vuodessa. 

Lue lisää Metsien Suomi -verkkosivustolta. 

Tiesitkö tämän?

Yli puolet Euroopan suojelumetsistä on Suomessa. Euroopassa on monenlaisia metsien suojelualueita erityisesti suojelun tiukkuuden suhteen. Meillä metsiensuojelu on pääasiassa tiukkaa suojelua, mikä tarkoittaa, että suojellussa metsässä ei saa tehdä mitään metsätaloustoimia.

Suomalainen asuu keskimäärin 700 metrin päässä lähimetsästä. Suomalaisilla on monipuoliset mahdollisuudet ulkoiluun lähellä vakituista asuinpaikkaansa. Lähimetsään on matkaa keskimäärin 700 metriä, mutta puolet suomalaisista asuu vain alle 200 metrin päässä metsästä.

Suomen metsien puuston määrä kasvaa kaiken aikaa. Jos uusi taimikko tehdään istuttamalla, taimia istutetaan 2000–2200 kappaletta hehtaarille. Kun toisaalta avohakkuussa hehtaarilta kaadetaan keskimäärin 400 puuta, voidaan sanoa, että avohakatulla hehtaarilla jokaista kaadettua puuta kohti istutetaan neljä, jopa viisi uutta puuta.

Kaikki nämä puut eivät kasva täyteen mittaan, vaan osa harvennetaan sitä ennen pois. Kokonaisuutena Suomen metsien puuston määrä kuitenkin kasvaa kaiken aikaa.

Suomessa talousmetsien pinta-alasta hakataan vuosittain noin 1,5 prosenttia. Tästä hakkuupinta-alasta yli 60 prosenttia on harvennushakkuuta ja loppu päätehakkuuta. Päätehakkuualasta kolmasosa uudistetaan luontaisesti, noin puolet istuttamalla ja loput kylvämällä.
 

.