Suomen metsäpalveluyrittäjien yhteystiedot löytyvät kootusti kartalta

Metsäpalveluyrittäjien yhteystiedot koottiin kartalle, jotta ne löytyisivät mahdollisimman helposti yhdestä osoitteesta. Toive yhteystietolistasta tuli metsäalan valtakunnallisilta toimijoilta.

Suomen metsäkeskus on kehittänyt uuden palvelun, jonka on tarkoitus helpottaa metsäpalveluyrittäjien yhteystietojen löydettävyyttä. Metsäpalveluyritykset kartalla -palveluun on viime vuodesta lähtien koottu kotimaisten metsäpalveluyritysten tietoja.

- Metsäalan valtakunnalliset toimijat ovat toivoneet valtakunnallista yrittäjärekisteriä, joka helpottaisi heitä suuntaamaan esimerkiksi urakkatarjouspyynnöt oikeille yrityksille, kertoo projektipäällikkö Marko Ämmälä Metsäkeskuksesta.

Rekisteriä kerää ja ylläpitää Valtakunnallisen metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -hanke. Rekisteriin kerätään yhteystietojen lisäksi muun muassa toimiala- ja toimialuetiedot.

Kartta havainnollistaa sijaintia

Yrittäjärekisteristä on karttasovellus, jossa näkee havainnollisesti yritysten sijainnin. Lisätietoja yrityksestä saa napauttamalla kohdetta kartalla.

Karttasovellus helpottaa tilanteita, kun yksityinen metsänomistaja haluaa ottaa yhteyttä oman alueensa metsäpalveluyrityksiin. Myös yrittäjiltä on saatu positiivista palautetta palvelusta.

- Metsäpalveluyritykset ovat pääosin pieniä yrityksiä, joille ilmaisen näkyvyyden saaminen tällaisen palvelun kautta on tärkeää, jatkaa Ämmälä.

Karttasovelluksen kautta yrittäjät pääsevät lisäämään omat tietonsa palveluun, ja uudet yrittäjät päivitetään kartalle kerran kuukaudessa. Tähän mennessä karttasovelluksesta löytyy noin kahdensadan yrittäjän tiedot. Tarkoituksena on jatkossa edelleen kehittää palvelua ja tulevaisuudessa palvelun kautta voi löytää myös metsäpalveluyrittäjiä, jotka tarjoavat kiireapu- ja varamiespalveluita.