Seuraa työsi jälkeä taimikkoa raivatessasi – tulee kerralla valmista | Metsäkeskus

Seuraa työsi jälkeä taimikkoa raivatessasi – tulee kerralla valmista

Ihmisiä mäntytaimikossa, jossa runsaasti lehtipuuta.
Kari Vääränen neuvoo metsänomistajia, miten koeala määritetään taimikonhoidossa.
Havupuutaimikossa kannattaa metsänomistajan tehdä varhaishoitoa eli poistaa taimien kasvua haittaavaa lehtipuustoa ja pintakasvillisuutta useimmiten 4-6 vuoden päästä istutuksesta tai kylvöstä. Jos olet hakenut työhösi Kemera-tukea, niin ota raivaussahan ja muiden huoltovarusteiden lisäksi metsään mukaan myös neljän metrin mittakeppi.

Keskikesä sopii hyvin lehtipuiden poistoon taimikosta, koska silloin kannot vesovat vähemmän. Jos poistat samalla myös havupuita, niin silloin on hyvä ottaa huomioon juurikääpäriski. Raivatessa ei kuitenkaan kannata kaikkea lehtipuuta poistaa, sillä sekapuustoisuus on hyvä tavoite. Sopiviin kohtiin tulee säästää siemenestä syntyneitä rauduskoivuja ja monimuotoisuutta lisääviä muita lehtipuita.

Mittaa yksi-kaksi koealaa jokaisen sahatun tankillisen jälkeen

Kemera-toteutusilmoituksen tekoa silmällä pitäen on hyvä jokaisen sahatun tankillisen jälkeen mitata yksi tai kaksi koealaa. Näiltä lasket kasvamaan jäävien puiden kappalemäärän neljän metrin mittakepillä, esimerkiksi onkivavalla. Lisäksi tarvitset 1,78 metrin pituisen mittakepin, jolla lasket kantojen eli poistettujen runkojen määrän.

Kasvamaan jäävän puusto- ja poistumamäärien lisäksi tarvitset toteutusilmoitusta varten myös tiedot kasvamaan jääneen puuston pituudesta ja pääpuulajista.

Kirjaa mittaustulokset ylös saman tein työn lomassa

Kun kirjoitat mittaustiedot heti metsässä muistiin, niin Kemera-toteutusilmoituksen teko ei aiheuta päänvaivaa työn valmistuttua. Vältyt myös uudelta reissulta jo hoitamaasi taimikkoon.

Laatumetsä-mobiilisovellus helpottaa mittausta ja omavalvontaa

Voit ladata mittaustietojen tallentamista varten puhelimeesi Laatumetsä-sovelluksen. Sovelluksesta on hyötyä niin metsänomistajalle kuin ammattilaiselle. Sieltä löydät hyviä ohjeita mittaukseen ja helpotusta työn omavalvontaan. Sovelluksen kautta voit ilmoittaa myös havaitsemistasi metsätuhoista Metsäkeskukseen.

Hoida Kemera-asiat Metsään.fi-palvelussa

Kemera-rahoitushakemuksen ennen työn aloittamista ja toteutusilmoituksen työn valmistuttua, teet kätevimmin Metsään.fi-palvelussa. Kemera-työn voit aloittaa heti tukihakemuksen lähettämisen jälkeen. Saatuasi tukipäätöksen ja tehtyäsi työt, lähetät työstä toteutusilmoituksen, jonka jälkeen Metsäkeskus voi maksaa tuen tilillesi.

Lue lisää

Muista seurata työsi jälkeä Kemera-taimikkoa raivatessasi

Metsänomistaja - opettele ainakin nämä kolme mittausta

Katso video taimikonhoidosta ja koealan mittauksesta:

.