Selvitä metsälahjan veroedut uudella laskurilla

Uusi laskuri auttaa metsänomistajia ja toimijoita arvioimaan metsälahjavähennystä.
Metsäkeskus.fi-sivustolla on julkaistu metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden käyttöön tarkoitettu työkalu metsälahjavähennyksen arviointiin. Metsälahjavähennyslaskurin on tarkoitus helpottaa suunnitelmallisia metsätilojen sukupolvenvaihdoksia tarjoamalla apua verohuojennuksen laskemiseen.

Metsälahjavähennyslaskurin avulla metsänomistaja voi laskea metsälahjavähennyksen käyttömahdollisuuden ja vähennyspohjan suuruuden.

- Laskuri on käyttökelpoinen apuväline metsänomistajien neuvonnassa. Sille on tarvetta metsätilan sukupolvenvaihdoksen vero-optimoinnissa. Laskuri laskee metsälahjavähennyksen, mutta se huomioi myös mahdollisen metsävähennyksen, metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta kertoo.

Metsälahjavähennyksen edellytyksenä on, että lahjoitettava metsämaan pinta-ala on riittävä. Vähennyspohjaan vaikuttavat lahjoitettavan metsämaan pinta-alan lisäksi tilan sijaintikunnan metsän tuotto ja maksettavan lahjaveron määrä.

Vähennystä voi hyödyntää lahjoitusvuonna ja sitä seuraavan 15 verovuoden aikana metsätalouden pääomatulojen verotuksessa.

Metsäkeskus opastaa laskurin käytössä

Suomen metsäkeskus toteuttaa useita metsätilarakenteen kehittämishankkeita lähivuosina. Näiden hankkeiden yhteydessä pidettävät metsätilan sukupolvenvaihdostilaisuudet opastavat metsälahjavähennyslaskurin käytössä. Laskurin käyttöä ja jalkauttamista helpottaa myös metsälahjavähennyksestä tehty apumateriaali.

Laskuri ja siihen liittyvä apumateriaali eli esimerkiksi käyttöohjeet löytyvät Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Laskuri ja apumateriaali on tehty Tapio Oy:n, Suomen metsäkeskuksen, maa- ja metsätalousministeriön sekä Verohallinnon yhteistyönä. Laskurin teknisen toteutuksen on tehnyt Bitcomp Oy, ja hankkeen rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Laskuri ohjeineen on käännetty myös ruotsiksi. Laskurin vuosipäivityksistä vastaa Metsäkeskus.