Satelliittiseuranta tehostaa hakkuiden valvontaa koko Suomessa | Metsäkeskus

Satelliittiseuranta tehostaa hakkuiden valvontaa koko Suomessa

uutiskuva-automaattitulkinta.jpg
Kuvassa näkyy esimerkki automaattitulkinnan löytämästä avohakkuualueesta (aluerajaus punaisella). Kuva: Bitcomp Oy
Suomen metsäkeskus on ottanut maanlaajuiseen käyttöön metsänhakkuiden satelliittiseurannan. Palvelu tuottaa kartat toteutuneista hakkuista ja tehostaa metsälain valvontaa. Sen avulla metsänomistajien ja puunostajien tekemiä metsänkäyttöilmoituksia on helppo verrata toteutuneisiin hakkuisiin.

Suomen metsäkeskus on ottanut käyttöön metsänhakkuiden satelliittiseurannan koko Manner-Suomessa.

Palvelun tuottamat, jatkuvasti päivittyvät kartat osoittavat, missä päätehakkuita ja harvennuksia on tehty. Metsälain toteutumista valvova Suomen metsäkeskus vertaa palvelun havaitsemia hakkuita metsänomistajien ja puunostajien tekemiin metsänkäyttöilmoituksiin. Palvelun ansiosta maastotarkastuksia voidaan tehokkaammin ohjata kohteisiin, jotka edellyttävät lisäselvityksiä. 

- Prosessin lopputuotteena saadaan tarkastusdataa esimerkiksi laiminlyödyistä metsänkäyttöilmoituksista tai hakatuista metsälailla suojelluista kohteista, sanoo kehittämisasiantuntija Eetu Myöhänen Suomen metsäkeskuksesta.

Myöhänen odottaa uuden palvelun tehostavan valvontatyötä ja tuovan kustannussäästöjä, kun turhien maastokäyntien määrä vähenee. 

-Tarkastukset kohdennetaan ensisijaisesti niihin kohteisiin, missä maastotarkastuksen tarve ja riski rikkomuksesta on olemassa.

Jatkossa seurataan myös harvennushakkuita 

Uutta palvelua on testattu pilottialueilla muutaman vuoden ajan. Kesäkuun alussa palvelu laajeni koko Manner-Suomeen.

Ensimmäisenä kesänä Suomen metsäkeskus keskittyy päätehakkuiden tarkkailuun. Myöhänen arvioi, että palvelu otetaan käyttöön myös harvennushakkuiden valvonnassa, kun kokemusta kertyy. 

- Jatkossa tulkintaa kehitetään harvennusvoimakkuuden seurantaan ja tarkastustoimintaa voitaisiin kohdistaa mahdollisesti liian harvoiksi hakattuihin kohteisiin, Myöhänen sanoo.

Palvelu sopii myös ulkomaille

Hakkuualueet automaattisesti päivittävä palvelu on yksi esimerkki, kuinka satelliittidataa voidaan hyödyntää aiempaa nopeammin ympäristön tilan seuraamiseen, sanoo palvelun tuottaneen ja sen kehittämisestä vastaavan Bitcomp Oy:n kehityspäällikkö Sanna Härkönen.

- Vielä joitakin vuosia sitten Suomessa ei ollut käytettävissä Sentinel 2 -satelliitin tuottamaa avointa dataa. Omilla palvelimilla tällaisen datamäärän laskeminen veisi paljon aikaa, mutta tehokkaita pilvipalveluja hyödyntämällä analyysin voi nyt tehdä aiempaan verrattuna erittäin nopeasti ja täysin automaattisesti, Härkönen kiittää uutta tekniikkaa.

Härkönen pitää todennäköisenä, että tänä kesänä Suomeen maanlaajuisesti lanseerattu palvelu leviää myös ulkomaille.

-Palvelu on helposti laajennettavissa Suomen ulkopuolellekin. Monissa maissa on tarvetta laittomien hakkuiden ja metsäalan vähenemisen seurantaan. 

Hänen mukaansa satelliittidatan avulla metsien muutostietoa on hyödynnettävissä muutenkin aivan eri tavalla kuin vielä viisi vuotta sitten.

- Esimerkiksi myrsky- tai hyönteistuhoja voi arvioida nopeasti. Samoin metsien hiilensidontaa voi optimoida, kun kaukokartoitusdataa metsän laadusta, sen kasvusta, maaperästä, kasvipeitteisyydestä sekä säästä analysoidaan ja yhdistetään tiedot myös hiilitasemalleihin.

 

Lisätietoja:

Metsänkäyttöilmoitus: Metsänomistajan tulee tehdä Suomen metsäkeskukselle metsänkäyttöilmoitus vähintään 10 päivää ennen kaupallista metsänhakkuuta tai toimenpiteitä metsälain määrittelemässä erityisen tärkeässä elinympäristössä. Vuonna 2018 Metsäkeskus otti vastaan 136 000 metsänkäyttöilmoitusta.

Bitcomp Oy: Jyväskylässä, Joensuussa, Seinäjoella ja Vimpelissä toimiva, paikkatietoanalyysejä ja niitä hyödyntäviä sovelluksia tuottava yritys. Bitcomp Oy tuottaa esimerkiksi palveluja, joiden avulla voi analysoida satelliittikuvien paljastamia muutoksia ympäristön tilassa.  

Suomen metsäkeskus: Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää metsätaloutta ja alan elinkeinoja ja neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.

.