Rokuan yksityisten harjumetsiin istutettiin mikrolisättyjä kangasajuruohon taimia

Soluista lisättyjä kangasajuruohon taimia kasvamassa lasipurkeissa. Kuva: Irmeli Ruokanen
Soluista lisättyjä kangasajuruohon taimia kasvamassa lasipurkeissa. Kuva: Irmeli Ruokanen
Suomen metsäkeskus on edistänyt monimuotoisuutta paahde-elinympäristöjen hyväksi EU:n osittain rahoittamassa Light & Fire -LIFE hankkeessa. Metsäkeskus on mukana kahdeksan Natura 2000 -ohjelman harjualueella. Rokuan yksityismetsien hoitotöissä erikoista oli se, että ensimmäistä kertaa maastoon tehtyihin laikkuihin istutettiin solusta kasvatettuja eli mikrolisättyjä taimia.

Valtakunnallisessa Paahde-LIFE-hankkeessa tehdään töitä 69 Natura 2000 -alueella ympäri Suomea paahteisten, aikanaan tulen synnyttämien elinympäristöjen ja paahteisuutta vaativien lajien hyväksi. Elinympäristöjä kunnostetaan uhanalaisten ja harvinaistuneiden paahdelajien, kuten kangasajuruohon suojelemiseksi. Kangasajuruohoa myös palautetaan muun muassa siirtoistutuksin otollisille kasvupaikoille. Puustoa, varvikkoa ja jäkälää poistetaan alkuperäisen valoisuuden ja paahteisuuden palauttamiseksi. 

Soluista kasvatettuja kangasajuruohon taimia istutettiin Rokualle

Rokuan kansallispuiston ympäristössä yksityismailla paahde-elinympäristöjen hoitotoimenpiteitä tehtiin kesällä 2016. Kaikkiaan kymmenessä kohteessa elinympäristöjä parannettiin valoa vaativille lajeille poistamalla männyn taimia, kanervaa, jäkälää ja sammalta. Kaikille kohteille myös istutettiin silmälläpidettävää paahdekasvia, kangasajuruohoa. Osa taimista siirrettiin kohteille läheisistä runsaista luonnonesiintymistä ja osan toimitti mikrolisäystaimina Oulun Yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Kasvitieteellisessä puutarhassa kokeiltiin onnistuneesti kangasajuruohon lisäämistä soluista.

Kesällä 2017 tehdyn seurannan mukaan taimet olivat talvehtineet ja lähteneet kasvuun yllättävänkin hyvin. Yhdeksän tainta kymmenestä oli hengissä talven jälkeen.  Hanketta hyödyntää tutkimuksissaan myös Jyväskylän yliopisto.