Puurakentamisen kasvu on metsänomistajan etu | Metsäkeskus

Puurakentamisen kasvu on metsänomistajan etu

Metsänomistajat voivat puukaupan yhteydessä tukea puurakentamisen edistämistä maksamalla Metsäsäätiön vapaaehtoisen menekinedistämismaksun. Kuva: Metsäkeskus
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäalan toimijat järjestävät keräyksen puurakentamisen liiketoimintaprofessuurin perustamiseksi Seinäjoelle Epanet -professoriverkostoon. Metsäkeskuksen aloitteesta pystyyn polkaistu hanke alkaa huhtikuussa 2015 ja päättyy maaliskuussa 2016. Keräys toteutetaan yhteistyössä Suomen Metsäsäätiön kanssa.

Keräyksen tavoitteena on professuurin avulla tukea puurakentamisalan yritysten liiketoiminnan kehittämistyötä pohjalaismaakunnissa. Puurakentamisen kasvun lähteet ovat puukerrostalojen ja muiden suurten rakennusten rakentamisessa, ja tähän liiketoimintaan maakuntien yritysten tulisi päästä mukaan.  Seinäjoen Framilla majapaikkaansa pitävän professorin päätehtävänä on liiketoimintamallien tutkiminen ja kehittäminen ison mittakaavan puurakentamisessa. Puurakennusalan yritykset toimivat kiinteässä yhteistyössä professorin kanssa ja osallistuvat myös professuurin rahoitukseen. Professuuria hallinnoi Vaasan yliopisto.

Puurakentamisen kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen on pohjalaismaakunnille erityisen tärkeää, koska puutuoteteollisuus on merkittävä työllistäjä alueella. Vielä tällä hetkellä valtaosa alan yrityksistä toimii omakotirakentamisen parissa, jossa kasvunäkymät rakentamisen volyymin ja puunkäytön osalta ovat heikot.

Puurakentaminen lihottaa metsänomistajan kukkaroa

Rakentamisessa käytettävien materiaalien valinnalla on suuri merkitys puualan yritysten lisäksi myös metsätalouden kannattavuudelle. Keskimäärin kolme neljäsosaa metsänomistajan metsätuloista tulee tukkipuun myynnistä. Vastaavasti noin kolme neljäsosaa tukeista sahatusta sahatavarasta käytetään rakentamiseen. Rakentamisessa käytettävän sahatavaramäärän kasvu näkyy tulevaisuudessa tukkipuun kasvavana kysyntänä.   Metsänomistajien odotetaankin osallistuvan innokkaasti keräykseen, koska osallistumalla voi auttaa samalla paitsi omaa elinkeinoaan myös koko maakunnan elinkeinoelämää ja työllisyyttä.

Keräys puukaupan yhteydessä

Metsänomistajat voivat puukaupan yhteydessä osallistua keräykseen maksamalla Metsäsäätiön vapaaehtoisen menekinedistämismaksun. Maksu merkitään puukauppaa tehtäessä kauppakirjaan. Puun ostaja perii maksun puun myyjältä puukauppatilitysten viimeisestä maksuerästä ja tilittää maksut Suomen Metsäsäätiölle. Metsänomistajan osallistumispäätöksellä on suuri merkitys, koska kun metsänomistaja päättää olla mukana keräyksessä, myös puun ostaja sitoutuu maksamaan samansuuruisen summan keräykseen.

Maksun suuruus on pystykaupoissa 0,2 % ja hankintakaupoissa 0,1 % puukaupan arvosta, kuitenkin vähintään 8 euroa. Maksun voi vähentää puun myyntituloverotuksessa. Lahjoittaa voi yhtä hyvin kuitu- kuin tukkipuukaupan yhteydessä, samoin mhy:n valtakirjakaupoissa. Lisätietoja Metsäsäätiön toiminnasta ja menekinedistämismaksusta saat omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi ja puun ostajien toimihenkilöiltä.

Lisätietoa hankkeesta:

Yrjö Ylkänen
elinkeinopäällikkö
Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue
p. 029 432 4713
yrjo.ylkanen(at)metsakeskus.fi

Hankkeen esite

.