Puuntuotantoon 48,8 miljoonaa euroa ja luonnonhoitoon 4,5 miljoonaa euroa | Metsäkeskus

Puuntuotantoon 48,8 miljoonaa euroa ja luonnonhoitoon 4,5 miljoonaa euroa

Kuva: Antti Saraja
Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut päätöksillään Suomen metsäkeskukselle vanhan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamistöihin yhteensä 48,8 miljoonaa euroa.

Määrärahasta saa käyttää töiden suunnitteluun ja jälkirahoitteisten töiden toteutusselvitysten laatimiseen enintään 8,25 miljoonaa euroa. Energiapuun korjuutukeen osoitettiin 5,5 miljoonaa euroa. Suunnitelmaa edellyttävien työlajien tukipäätöksiä saa tehdä enintään 25 miljoonaan euroon saakka. Vanhan kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset tukihakemukset on tehtävä Metsäkeskukselle viimeistään 17.4.2015 mennessä ja Metsäkeskuksen on ratkaistava hakemukset 30.6.2015 mennessä.

Lisäksi Metsäkeskukselle osoitettiin metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseen ympäristötukea 2,3 miljoonaa euroa, jolla tavoitellaan 1 800 hehtaarin ympäristötukisopimusten pinta-alaa. Luonnonhoitohankkeiden toteuttamiseen käytetään 2,19 miljoonaa euroa.

Uutta työohjelmapäätöksessä on vuoden 2015 määrärahat on kiintiöity maakunnittain (18 maakuntaa) aikaisemman Metsäkeskuksen alueyksikköjaon (13 alueyksikköä) sijaan. Metsäkeskuksen alueyksiköt lakkasivat vuoden alussa voimaan tulleen metsäkeskuslakimuutoksen myötä.

Puuntuotannon varat

Puuntuotannon varoja sisältäen energiapuun korjuutuen on käytetty kaikkiaan maaliskuun loppuun mennessä 17,8422 miljoonaa euroa, josta suunnitteluun ja toteutusselvityksien laatimiseen on käytetty 3,133 miljoonaa euroa. Maakunnittain eniten on käytetty Pohjois-Pohjanmaalla (3,201 miljoonaa euroa), Keski-Suomessa (1,874 miljoonaa euroa) ja Etelä-Pohjanmaalla (1,626 miljoonaa euroa).

Toteutustukea on ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytetty puuntuotannon työlajeihin yhteensä 14,709 miljoonaa euroa. Käyttö on ollut suurinta Pohjois-Pohjanmaalla (2,418 miljoonaa euroa), Keski-Suomessa (1,637 miljoonaa euroa) ja Lapissa (1,381 miljoonaa euroa).

Suunnittelu- ja toteutusselvitystuen käyttö on ollut suhteellisen runsasta johtuen vanhan lain hakemusten määräajan päättymisestä. Tukea on kulunut kaikkiaan 3,133 miljoonaa euroa. Käyttömäärän kärjessä ovat Pohjois-Pohjanmaa (783 000 euroa), Etelä-Pohjanmaa (431 000 euroa) ja Keski-Suomi (237 000 €).

Työlajeista eniten varoja on käytetty nuoren metsän hoitoon eli yhteensä 5,730 miljoonaa euroa. Määrästä on noin 2,6 miljoonaa euroa vuodelta 2014 jääneitä rahoittamattomia hankkeita. Maaliskuun loppuun mennessä nuoren metsän hoidon hankkeita on rahoitettu yhteensä 33 807 ha. Maakunnittain kärkikolmikon työmäärissä muodostavat Pohjois-Pohjanmaa (4 331 ha), Keski-Suomi (3 691 ha) ja Etelä-Savo (3 150 ha). Tukitasojen erosta johtuen käytetyn tuen käyttö on ollut suurinta Pohjois-Pohjanmaalla 2,080 miljoonaa euroa, Lapissa 1,113 miljoonaa euroa (työmäärä 2 622 ha) ja Keski-Suomessa 572 000 euroa.

Lisätietoja

Pekka Hovila
Hankehallinnon päällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 029 432 4702
pekka.hovila(at)metsakeskus.fi

.