Puun tarjonnan kasvu taittui alkuvuoden aikana | Metsäkeskus

Puun tarjonnan kasvu taittui alkuvuoden aikana

uutiskuva-puuntarjonta.jpg
Metsäkeskus seuraa puun tarjonnan kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla.
Metsänkäyttöilmoitusten perusteella puun tarjonnan kasvu yksityismetsistä näyttää taittuneen tänä vuonna. Koko maan tasolla puun tarjonta laski 11 prosenttia alkuvuoden aikana verrattuna alkuvuoteen 2018. Käänne kohdistui voimakkaasti tukkipuuhun, jonka tarjonta laski 27 prosenttia. Kuitupuun tarjonta jatkoi lievää nousua.

Viime vuoden alkuun verrattuna on puun tarjonnan kokonaismäärässä tapahtunut käänne alaspäin. Keskimäärin puun tarjonta laski 11 prosenttia koko maan alueella alkuvuodesta. Voimakkainta lasku oli Kainuun, Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa, joissa tarjonta laski 24–38 prosenttia.

Muutamissa maakunnissa puun tarjonta kasvoi. Kasvua oli eniten Lapissa ja Pohjanmaalla, noin 12 prosenttia.

Metsäkeskus seuraa puun tarjonnan kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista.

Tukkipuun tarjonta laski lähes kaikissa maakunnissa

Puun tarjonnan kehitys puutavaralajeittain oli alkuvuonna kaksijakoista. Tukkipuun tarjonta laski selvästi kaikissa maakunnissa Pohjanmaata lukuun ottamatta. Kuitupuun tarjonta puolestaan nousi suurimmassa osassa maakuntia.

Kuitupuun tarjonta laski kuudessa maakunnassa, ja erityisen voimakasta lasku oli Kainuussa.

Uudistamishakkuuilmoitusten väheneminen näkyy suoraan tukkipuun tarjonnan laskuna. Laskua uudistamisen pinta-aloissa ja puumäärissä oli yli viidennes. Kuitupuun hyvä kysyntä puolestaan on mahdollistanut sekä ensiharvennusten ja varttuneemman puuston harvennusten lisäämisen.

- Kasvatushakkuiden lisääminen edesauttaa järeän puun tuotosta tulevaisuudessa. Erityisesti ensiharvennusten lisäämiselle on tarvetta koko maan alueella. Ajoissa tehdyllä ensiharvennuksella parannetaan jaksottaisen metsänkasvatuksen taloudellista tulosta merkittävästi puuston kiertoaikana, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäteollisuuden investoinnit ovat siivittäneet puukauppaa

Metsäteollisuuden investoinnit ovat kasvattaneet puuraaka-aineen tarvetta ja siivittäneet puukauppaa viime vuosina. Yksityismetsien hakkuut ovat olleet kasvusuunnassa jo kuuden viime vuoden ajan. Viime vuonna hakkuut yksityismetsissä nousivat uuteen ennätykseen, lähes 58 miljoonaan kuutiometriin.

Loppuvuonna puumarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat erityisesti metsäteollisuustuotteiden kysyntä maailmanmarkkinoilla ja suomalaisten tuotteiden kilpailukyky. Epävarmuutta maailmantalouteen tuovat muun muassa kauppapoliittiset jännitteet, brexit-tilanne ja eräiden kansantalouksien velkaongelmat.

Vaikka puun tarjonta laski kotimaassa alkuvuonna, tulee puuta markkinoille edelleen keskimääräistä enemmän.

Lisätietoa puun tarjonnasta alueittain on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.

.