Presidentti vahvisti metsäkeskuslain | Metsäkeskus

Presidentti vahvisti metsäkeskuslain

Tasavallan presidentti on vahvistanut Suomen metsäkeskuksen organisaatiomuutosta koskevan lain. Laki astuu voimaan heti vuoden alussa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti 30.12.2014 lain Suomen metsäkeskuksesta. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Muutoksen myötä Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikkö muuttuu valtakunnallisiin toimintoihin pohjautuvaksi organisaatioksi. Muutoksella tavoitellaan entistä parempaa organisaatiomallia julkisten palvelujen tuottamiseen sekä toiminnan ja resurssien käytön tehostamista. Metsäkeskuksen perustehtävät säilyvät ennallaan.

Uudistuksessa luovutaan nykyisistä 13 alueyksiköstä. Yksiköt korvataan koko maan kattavilla palvelutoiminnoilla: elinkeinopalveluilla, metsätieto- ja tarkastuspalveluilla ja hallintopalveluilla.

1. Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa 2. Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. 3. Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Lounais-Suomi 4. Kaakkois-Suomi ja Etelä-Savo 5. Rannikko ja Häme-Uusimaa

Elinkeinopalvelut vastaa metsänomistajien palveluista ja alueellisesta metsäelinkeinon edistämisestä sekä maakunnallisesta metsäpolitiikasta. Metsätieto- ja tarkastuspalvelut tuottaa metsävaratietoa, valvoo metsälakeja ja myöntää rahoitusta metsänhoitotöihin sekä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Hallintopalvelut tuottaa Metsäkeskuksen sisäiset tukipalvelut.

Alueellisen vaikuttavuuden ja näkyvyyden varmistamiseksi elinkeinopalvelujen ja metsätieto- ja tarkastuspalvelujen työt organisoidaan viidelle palvelualueelle. Palvelualueilla elinkeinopalveluista vastaavat elinkeinojohtajan alla työskentelevät viisi aluejohtajaa. Metsätieto- ja tarkastustoiminnasta vastaavat päälliköt toimivat suoraan metsäjohtajan alaisuudessa. Metsäkeskuksen hallintopalvelut toimii jo valtakunnallisesti hallintojohtajan alaisuudessa.

Metsäkeskuksessa on valmistauduttu uuteen organisaatioon syksyn 2014 aikana. Tavoitteena on saada uuden lain mukainen toimintamalli valmiiksi ja vastuuhenkilöt valittua heti alkuvuodesta. Uuden organisaation on tarkoitus käynnistää toimintansa 1.3.2015.

 

.