Pirkanmaan metsänomistajilla tuottoisa vuosi | Metsäkeskus

Pirkanmaan metsänomistajilla tuottoisa vuosi

Pirkanmaan yksityismetsien kantorahatulot nousivat 128 miljoonaan euroon viime vuonna ja liiketulos ylitti 100 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan yksityismetsänomistajien kantorahatulot kasvoivat viime vuonna 37 prosenttia edellisvuodesta. Yksityismetsänomistajien kantorahatulot kasvoivat viime vuonna 37 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Kokonaisuudessaan kantorahatuloja maakuntaan tuli 128 miljoonaa euroa.

Samalla liiketulos, jossa kantorahatuloista vähennetään puuntuotannon kulut ja lisätään valtion tuet, nousi 43 prosenttia 107 miljoonaan euroon. Valtion tukea yksityisille metsänomistajille kohdennettiin 2,5 miljoonaa euroa.

Hehtaarikohtainen liiketulos nousi 98 eurosta 139 euroon hehtaarilta, kertovat Metsäntutkimuslaitoksen tilastotiedot. Alueelliset erot tuloksissa ovat merkittäviä, suuralueittain tarkasteltuna liiketulos oli Länsi-Suomessa 121 euroa, Itä-Suomessa 153 euroa ja Pohjois-Suomessa 30 euroa hehtaarilta.

Kantorahatulot olivat toiseksi parhaat kymmenen vuoden ajanjaksolla. Vain vuosi 2007 oli parempi, jolloin kantorahatulot ylittivät 160 miljoonaa euroa. Suurin osa kantorahatuloista tulee tukkipuusta, 75 prosenttia. Kuitupuun osuus on 21 prosenttia ja loput ovat polttopuun myynnistä saatavia tuloja. Koko Suomessa yksityismetsien kantorahatulot nousivat 20 prosenttia runsaaseen 1,6 miljardiin euroon.

Hakkuumahdollisuuksia yhä käyttämättä

Pirkanmaan puusto kasvaa vuosittain noin kuusi miljoonaa kuutiometriä. Metsäntutkimuslaitoksen laskelmien mukaan ekologisesti kestävät hakkuumahdollisuus maakunnassa olisi yli viisi miljoonaa kuutiota vuosittain. Vuoden 2013 hakkuumäärät ylsivät 3,7 miljoonaan kuutiometriin. Pirkanmaalla, vaikka hakkuumäärät hyviä viime vuonna olivatkin, jää yhä 1,5 miljoonaa kuutiota hakkuumahdollisuuksia käyttämättä.

Keskimääräisiksi kantorahoiksi muutettuna siitä saisi vuosittain yli 50 miljoonan euron lisätulot metsänomistajille. Realistisempi puolen miljoonan kuution hakkuumäärien lisäys toisi yli 15 miljoonan euron piristyksen maakuntaan. Metsätalous ja kantorahat tuovat työtä ja toimeentuloa etenkin maakunnan maaseutukuntiin.

.