Päivö-myrsky aiheutti tuhoja Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa | Metsäkeskus

Päivö-myrsky aiheutti tuhoja Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa

Kaatunut puu metsässä
Päivö-myrskyn tuhot kohdistuivat pääasiassa Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon.
Kesäkuun 30. päivä riehunut Päivö-myrsky ja sitä edeltäneet viikon mittaiset ukkosrintamat kaatoivat puustoa noin 17-20 miljoonan euron arvosta. 

Uutinen 6.7.2020

Metsäkeskuksen arvion mukaan kesäkuun lopun myrskyt kaatoivat puustoa 0,43-0,5 miljoonaa kuutiometriä, arvoltaan 17-20 miljoonaa euroa. Tuhot kohdistuivat pääasiassa Kainuuseen, Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon. Päivö-myrskyssä tuuli puhalsi puuskissa 22–27 metriä sekunnissa. Merkittäviä metsävahinkoja sattui paikoissa, jotka ovat alttiita länsituulille. Tämänhetkisten tietojen perusteella myrsky ei aiheuttanut laajoja yhtenäisiä tuhoalueita. Tuho on kohdistunut pääasiassa aukeiden alueiden laidoille, yksittäisiin puihin, säästöpuuryhmiin, siemenpuualueille sekä vastaharvennetuille kohteille.

Maanomistaja voi jättää yksittäiset kaatuneet puut metsään, sillä niistä syntyy vähitellen monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta. Jos myrskyissä on kaatunut runsaammin puita samalla alueella, tulee silloin huomioida metsätuholain velvoitteet hyönteistuhojen torjunnasta. Kun metsässä on myrskyissä vahingoittuneita kuusia yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden tai mäntyä yli 20 kuutiometriä hehtaaria kohden, velvoittaa metsätuholaki poistamaan tämän määrän ylittävän osuuden kaatuneista puista metsästä. Hyönteistuhoriskejä on erityisen tärkeä ehkäistä kuusikoissa, joita kirjanpainajakuoriaiset vaivaavat jo ennestään. 

Myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. Paras vaihtoehto on koneellinen puunkorjuu. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät lapset mene leikkimään myrskytuhopuiden tai niiden juurakoiden läheisyyteen. Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten.

.