OTSO Metsäpalvelut Oy:n yrityssaneeraus ei vaikuta metsänomistajille maksettaviin Kemera-tukiin | Metsäkeskus

OTSO Metsäpalvelut Oy:n yrityssaneeraus ei vaikuta metsänomistajille maksettaviin Kemera-tukiin

koristeellinen kuva
OTSO Metsäpalvelut Oy on esittänyt käräjäoikeudelle yrityssaneeraushakemuksen perjantaina 11.9.2020. Yrityssaneeraus on menettely, jonka tavoitteena on turvata yhtiön elinkelpoisuus ja mahdollisuudet jatkaa toimintaa normaalisti. Saneerausmenettely ei vaikuta metsänomistajille myönnettäviin ja maksettaviin Kemera-tukiin.

Uutinen 17.9.2020

Metsäkeskus maksaa Kemera-tukia suoraan maanomistajan pankkitilille tai maanomistajan pyynnöstä hänen osoittamansa toimijan tilille, esim. OTSO Metsäpalvelut Oy:lle. Jälkimmäisessä tapauksessa toimija vähentää Kemera-tuen maanomistajan laskutuksesta ja toimijan maanomistajalle osoittama lasku on tuen verran pienempi. 

Metsäkeskus myöntää normaaliin tapaan Kemera-tukea sellaisille hankkeille, joiden suunnittelusta ja toteuttamisesta OTSO Metsäpalvelut vastaa. Myös jo myönnettyjä tukia Metsäkeskus maksaa normaalisti sille toimitettujen toteutusilmoitusten perusteella. Toteutusilmoitus toimitetaan ja tuki maksetaan sen jälkeen, kun maksun perusteena olevat työt on tehty. 

Poikkeuksen muodostavat luonnonhoitohankkeet, joiden tuki myönnetään suoraan niitä suunnitteleville ja toteuttaville toimijoille. OTSO Metsäpalveluille ei voida myöntää tukea uusille luonnonhoitohankkeille yrityssaneerausmenettelyn aikana. Tuen myöntäminen on mahdollista sen jälkeen, kun yrityssaneerausmenettely on päättynyt, eli kun tuomioistuin on vahvistanut sille esitetyn saneerausohjelman.

– Jo hyväksyttyjen luonnonhoitohankkeiden maksatuksia jatketaan. Kuten muissakin suunnitelmaan perustuvissa Kemera-töissä tuki maksetaan tehdyille toimenpiteille sitä mukaa kuin syntyneistä kustannuksista esitetään selvitys Metsäkeskukselle. Metsäkeskus pyytää tarvittaessa tarkempia toteutustietoja Otsolta, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus seuraa yrityssaneerausmenettelyn etenemistä ja tiedottaa, jos Kemera-tukia koskevia menettelytapoja on tarvetta tarkentaa.

.