Osa luonnonhoitokorttikokeista siirtyy alkusyksyyn | Metsäkeskus

Osa luonnonhoitokorttikokeista siirtyy alkusyksyyn

uutiskuva-luonnonhoitokortti.jpg
Luonnonhoitokorttikokeissa metsäammattilaiset tunnistavat lajeja ja elinympäristöjä. Kuva: Riitta Raatikainen
Suomen metsäkeskus järjestää luonnonhoitokorttikokeita muutamalla paikkakunnalla kesäkuussa, mutta suuri osa kesäkaudelle suunnitelluista kokeista siirtyy elo-syyskuulle. Myös koejärjestelyihin tulee muutoksia koronavirustilanteen vuoksi.

Uutinen 27.5.2020

Luonnonhoitokorttikokeiden ajankohtiin tulee muutoksia koronavirusepidemian vuoksi tänä vuonna. Alun perin touko-kesäkuulle suunniteltuja kokeita on siirretty elo-syyskuulle. Myös koejärjestelyihin tulee muutoksia, joilla rajoitetaan viruksen leviämistä.

– Kokeen sisäosiossa huolehditaan, että osallistujat istuvat riittävällä etäisyydellä toisistaan. Kokeet ovat alle 50 henkilön tilaisuuksia. Jos ilmoittautuneita tulee enemmän, niin ryhmiä jaetaan. Kokeeseen ei tule osallistua sairaana tai oirehtivana, sanoo luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäammattilaisille luonnonhoito tutuksi

Metsäkeskus järjestää tänä vuonna yhteensä 29 luonnonhoitokorttikoetta eri puolilla Suomea.  Kokeessa metsurit, koneyrittäjät ja -kuljettajat ja muut metsäalan ammattilaiset voivat näyttää luonnonhoidon osaamistaan ja suorittaa luonnonhoitokortin.

Kokeessa osallistujien täytyy tunnistaa luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä, vaativia lajeja ja arvokkaita elinympäristöjä. Osallistujat pohtivat myös, kuinka metsätöissä voitaisiin huomioida maisema ja säilyttää lähivesistöt puhtaina.

Osaamiskoe koostuu monivalintakokeesta ja maastotehtävistä. Hyväksytty suoritus ja luonnonhoitokortin saaminen edellyttävät molempien kokeen osien hyväksyttyä suoritusta.

Oppimateriaalit ja -sisällöt, osaamistavoitteet sekä koepaikkakunnat ja -ajat ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Sivuilta voit myös ilmoittautua luonnonhoitokorttikokeeseen.

Uutiseen korjattu 28.5. tieto alunperin suunnitelluista koeajankohdista.

.