Oman metsän voi ilmoittaa luomukeruualueeksi Metsään.fi-palvelussa | Metsäkeskus

Oman metsän voi ilmoittaa luomukeruualueeksi Metsään.fi-palvelussa

uutiskuva-luomukeruu.jpg
Suomesta viedään vuosittain maailmalle merkittäviä määriä luomumetsämarjoja.
Metsänomistajat voivat nyt ilmoittaa omia metsätilojaan luonnontuotteiden luomukeruualueiksi Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa.

Kotimaan metsissä kasvaa tänäkin kesänä runsas luomumarjojen ja muiden luomuluonnontuotteiden sato. Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa metsänomistajat voivat nyt helposti ja maksutta ilmoittaa oman metsänsä luomukeruualueeksi.

Metsänomistaja voi valita Metsään.fi-palvelun toimijalistalta paikallisen luomukeruualueen selvittäjän, jonka kanssa metsänomistaja tekee sopimuksen metsän liittämisestä osaksi luomuvalvontaa.

Selvittäjät hoitavat luomuvalvontaan kuuluvat velvollisuudet metsänomistajan puolesta ja tekevät keruualueeksi ilmoitetulle metsätilalle luomusuunnitelman. ELY-keskus valvoo luomuehtojen toteutumista ilmoitetuilla keruualueilla.

- Luomukeruualueeksi ilmoitetaan Metsään.fi-palvelussa koko kiinteistö. Selvittäjä katsoo, sopiiko se kokonaan vai osittain luomukeruuseen. Jos metsässä on käytetty luomussa kiellettyjä kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita, sopii alue luomukeruuseen siirtymäajan jälkeen, kertoo metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätalous ja luomukeruu sopivat yhteen

Metsänomistajat voivat edelleen hoitaa metsiään parhaaksi katsomallaan tavalla. Luomukeruualueilla voi käyttää juurikäävän torjunnassa harmaaorvakkaliuosta ja metsää voi lannoittaa tuhkalla. Ainoastaan luomussa kiellettyjen torjunta-aineiden ja lannoituksen käytöstä tulee ilmoittaa etukäteen Metsään.fi-palvelussa. Tämä ilmoitusmahdollisuus tulee palveluun ensi syksyn aikana.

Iittainen muistuttaa, että sekä metsänomistaja että selvittäjä voivat halutessaan aina myös purkaa luomukeruualueen sopimuksen Metsään.fi-palvelussa.

Metsään.fi-palvelun, metsävaratietojen ja metsänomistajien ilmoitusten avulla luomukeruualueiden selvittäjät saavat kerättyä paikkatietoa keruuseen sopivista alueista. Näiden tietojen pohjalta selvittäjät pystyvät tuottamaan karttoja paikallisten keruu- ja luonnontuotealan yritysten käyttöön.

Luomusertifiointi ei vaikuta metsämarjojen ja sienien keruun jokamiehenoikeuksiin, eli keruu on kaikille vapaata luomukeruualueilla. Mahlan, pakurin, kuusenkerkkien ja muiden erikoisluonnontuotteiden keruuseen on aina oltava erillinen maanomistajan lupa myös luomukeruualueilla.

Metsänomistaja voi halutessaan antaa luomuvalvonnassa olevalle luonnontuoteyritykselle keruuluvan näihin luomuluonnontuotteisiin ja sopia yrityksen kanssa korvauksesta.


Mikä luomukeruualue?

  • Luomu on valvottu sertifiointijärjestelmä, jolla voi osoittaa raaka-aineen puhtauden ja aitouden.
  • Luomukeruualueilla tehdään tarkastuksia vuosittain. Kielletyllä tavalla käsitellyt alueet rajataan pois luomusta tietyksi määräajaksi.
  • Luomukeruualueilla ei saa esimerkiksi torjua juurikääpää urealla, tehdä kemiallista heinäntorjuntaa tai käyttää tiettyjä kemiallisia lannoitteita.
  • Luomukeruualueilla saa käyttää juurikäävän torjunnassa harmaaorvakkaliuosta sekä tehdä tuhkalannoitusta.
  • Kotimaan metsistä yli 90 prosenttia olisi sertifioitavissa luomuun ilman suurempia muutoksia metsänhoitotapoihin.

Lähteet: Luonnonvarakeskus ja Ruralia-instituutti

Lisätietoa: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Luomukeruualueet karttapalveluun ja tuotteet luomuna maailmalle

.