Nuoren metsän hoidon Kemera-haku avautuu

Metsänomistajien täytyy hoitaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-työt jatkossa entistä nopeammin. Toteutusaikaa on vuosi tukipäätöksestä.
Nuoren metsän hoitotöihin voi hakea jälleen Kemera-tukea 20. huhtikuuta alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön lähes vuosi sitten asettama hakusulku päättyy samalla, kun muutokset kestävän metsätalouden rahoituslakiin tulevat voimaan. Metsäkeskus toivoo, että Kemera-hakemukset tehdään sähköisesti Metsään.fi-palvelussa.

Nuoren metsän hoidon Kemera-haku avautuu 20. huhtikuuta, jonka jälkeen kaikkia Kemera-hakemuksia käsitellään jälleen normaaliin tapaan Metsäkeskuksessa.

Ministeriö joutui asettamaan hakusulun vuosi sitten keväällä, kun hakemuksia tuli Metsäkeskukseen kahden vuoden hanketyömäärän verran. Metsäkeskus on käsitellyt kaikki ennen hakusulkua saapuneet nuoren metsän hoidon rahoitushakemukset, mutta lukuisat hyväksytyt hankkeet odottavat yhä toteutusta. Nuoren metsän hoidossa tekemättä on nyt noin 24 miljoonan ja taimikon varhaishoidossa noin 6 miljoonan euron arvosta työmaita.

Uusia hakemuksia ei tarvitse kiirehtiä, sillä Kemera-tukea on osoitettu hyvin tälle vuodelle. Metsäkeskus voi hyväksyä nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon Kemera-hakemuksia kaikkiaan 54,6 miljoonan euron edestä kuluvana vuonna. Lisätietoa tuesta maakunnittain on Metsäkeskuksen sivuilla.

Lakimuutos nopeuttaa hoitotöitä

Kemera-lakimuutos nopeuttaa nuoren metsän hoitotöitä. Tästä eteenpäin metsänomistajien täytyy hoitaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-työt vuoden sisällä siitä, kun he ovat saaneet niihin rahoituspäätöksen Metsäkeskuksesta. Ennen lakimuutosta toteutusaikaa on ollut jopa kolme vuotta.

Suomen metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntijan Yrjö Niskasen mukaan lyhyempi toteutusaika auttaa Metsäkeskusta ennakoimaan, missä vaiheessa tukia tulee maksettavaksi.

- Metsänomistajien ja toimijoiden on syytä aloittaa töiden tekeminen vanhoista hankkeista ja tehdä uusia hakemuksia vain sitä mukaa, kun kohteille mennään töihin. Tämä on nyt erityisen tärkeää, kun toteutusaika on lyhyempi. Töiden loppuunsaattamiseen ei myönnetä lisäaikaa, Niskanen muistuttaa.

Lakimuutos tarkentaa myös tukiehtoja. Kemera-tukea myönnetään entiseen tapaan yksityisille maanomistajille, mutta esimerkiksi rahastot eivät saa tukea. Kun rahoitus on myönnetty taimikon varhaishoitoon, ei kohteelle myönnetä enää jälkikäteen korotettua tukea pienpuun korjuusta.

Metsäkeskus suosittelee, että rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset jätettäisiin sähköisesti Metsään.fi-palvelun tai metsänhoitoyhdistysten järjestelmän kautta. Tämä helpottaa hakemusten käsittelyä ja nopeuttaa päätöksentekoa ja maksatuksia.

Metsäkeskus järjestää Kemera-koulutusta

Metsäkeskus kouluttaa metsäalan toimijoita Kemera-hakumenettelyyn kevään aikana.

Verkkoluento-koulutuksissa osallistujat oppivat hakemaan Kemera-tukea nuoren metsän hoitoon, taimikon varhaishoitoon, suometsän hoitoon, metsäteiden rakentamiseen ja perusparantamiseen sekä ympäristötukikohteisiin.

Verkkoluennoille voi osallistua omalta työ- tai kotikoneelta. Luennot tallennetaan ja niitä voi katsoa myös jälkikäteen Metsäkeskuksen sivuilta.