Monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin etsitään tekijöitä | Metsäkeskus

Monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin etsitään tekijöitä

" "
Metsämaata kulotuksen jälkeen. Kuva: Jussi Laurila
Suomen metsäkeskus avaa vuoden ensimmäisen luonnonhoitohankkeiden haun 24. helmikuuta. Toteuttajia etsitään nyt kymmeneen eri hankkeeseen, joilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta.

Uutinen 24.2.2020

Nyt hakuun avautuvista luonnonhoitohankkeista valtaosa on monimuotoisuutta edistäviä metsien kulotuksia. Kulotushankkeita on haettavana yhdeksässä maakunnassa eri puolilla Suomea, ja ne toteutetaan ensi kevään ja kesän aikana.

- Metsämaan kulottaminen tuottaa palanutta ja hiiltynyttä puuta ja lahopuuta, joita monet harvinaistuneet hyönteis- ja sienilajit tarvitsevat. Lisäksi kulotus parantaa kasvupaikan ravinne- ja lämpöolosuhteita sekä metsän uudistamistulosta, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa Suomen metsäkeskuksesta.

Monimuotoisuutta edistävien kulotushankkeiden koko vaihtelee kahdesta hehtaarista kahteentoista hehtaariin. Kulotuksen yhteydessä poltetaan hakkuualueelle jätetyt säästöpuuryhmät. 

Kulotuksien lisäksi vuoden ensimmäisessä hankehaussa on mukana myös yksi lehtoelinympäristön hoitohanke Pohjois-Savossa.

Luonnonhoitotöihin rahoitus valtion Kemera-varoista

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka ovat valmiita ottamaan kokonaisvastuun töistä.

Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion Kemera-rahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut. Kemera-rahoituksen hakemisesta vastaa hankehaussa valittu toimija.

Kaikkien luonnonhoitohankkeiden tarkemmat tiedot julkaistaan kahden viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Hankekohtainen hakuaika on noin 3-4 viikkoa.

.