Ministeriö keskeyttää Kemera-tuen myöntämisen nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta | Metsäkeskus

Ministeriö keskeyttää Kemera-tuen myöntämisen nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta

Ministeriön päätös tarkoittaa, että Metsäkeskuksen on hylättävä 7.5.-31.12.2016 saapuneet taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen Kemera-hakemukset.
Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt osittain keskeyttää Kemera-tuen (Kestävän metsätalouden rahoituslaki) myöntämisen loppuvuoden ajaksi. Keskeytys koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea.

Ministeriön päätös tarkoittaa, että 7.5.–31.12.2016 saapuneet taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen rahoitushakemukset hylätään.

Viimeistään 6.5. Metsäkeskukselle tulleet hakemukset ratkaistaan saapumisjärjestyksessä sen mukaan, minkä verran kullekin toimenpiteelle on jäljellä maakunnittain myöntämisvaltuutta.

Tuki maksetaan hankkeiden valmistuttua toteutusilmoituksen jättämisen jälkeen. Jos käytettävissä ei ole enää myöntämisvaltuutta vuonna 2016, jäljelle jääneet hakemukset siirretään käsiteltäviksi vuonna 2017.

Ensi vuoden Kemera-tuesta päätetään valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Mikäli myöntämisvaltuutta ei ole vuonna 2017 käytettävissä riittävästi, myös osa 7.5. mennessä saapuneista hakemuksista joudutaan hylkäämään.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote aiheesta
 

.