METSO-merkintä kertoo suojeluun sopivasta metsästä

Metsään.fi-palveluun on päivitetty tietoa suojeluun soveltuvista metsistä.
Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun on päivitetty tietoa metsäkuvioiden mahdollisesta soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan. METSO-merkinnän saaneet kohteet täydentäisivät hyvin olemassa olevaa metsien suojeluverkostoa.

Metsään.fi-palvelussa on päivitetty METSO-merkintä runsaalle 66 000 metsäkuviolle, joiden yhteispinta-ala on lähes 154 000 hehtaaria. Metsäanalyysitulosten perusteella nämä kuviot ovat suojeluarvoiltaan yksityismetsien parhaimmistoa. Alueet ovat hyvin toisiinsa kytkeytyneitä monipuulajisia metsiä, joissa on yleensä myös keskivertoa enemmän lahopuuta. METSO-merkintä on päivitetty myös noin 6 000 metsäkuviolle Metsäkeskuksen maasto- ja asiakastyössä.

- Merkintä kertoo, että metsäkuvio olisi hyvä lisä olemassa olevaan suojeluverkostoon. Toiveena on, että tieto luontoarvoista innostaisi metsänomistajia tarjoamaan maitaan suojeluun, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskuksesta.

Metsään.fi-palvelussa metsänomistajat pääsevät katsomaan päivitettyjä tietojaan kirjautumalla asiointipalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Metsäanalyysit antavat tietoa parhaista suojelukohteista

METSO-ohjelmassa suojelu on vapaaehtoista ja siitä maksetaan maanomistajalle korvaus. Ohjelman rahoitusta on jouduttu leikkaamaan viime vuosina. Rahoituksen väheneminen näkyy siinä, että ohjelmaan voidaan ottaa vain monimuotoisuusarvoiltaan edustavimmat luontokohteet.

Metsään.fi-palveluun päivitetyt tiedot METSO-suojeluun mahdollisesti soveltuvista kohteista on määritetty valtakunnallisilla metsäanalyyseillä. Analyysien avulla viranomaiset voivat kohdistaa vähentyneet METSO-rahat suojelun kannalta parhaisiin kohteisiin. Valtakunnallisissa metsäanalyyseissä on hyödynnetty Metsähallituksen ja yksityisten luonnonsuojelualueiden inventointitietoja, Metsäkeskuksen metsävaratietoja, valtakunnan metsien inventointiaineistoa sekä uhanalaisten lajien esiintymätietoja.

Työ on tehty pääosin ympäristöministeriön rahoittamassa Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena –hankkeessa. Metsähallitus koordinoi hanketta, ja Suomen ympäristökeskus vastasi metsäanalyyseistä.