METSO-hakemusten valmisteluun tarvitaan lisää metsäammattilaisia

uutiskuva-metso.jpg
METSO-ohjelman kautta metsänomistaja voi saada korvauksen metsänsä suojelusta.
Vapaaehtoinen metsien suojelu kiinnostaa useita maanomistajia. METSO-ohjelman määrärahoja on lisätty edellisvuodesta ja ympäristötukihakemusten valmisteluun tarvitaan lisää tekijöitä. Suomen metsäkeskus kouluttaa alkuvuodesta metsäalan ammattilaisia tähän työhön.

Vapaaehtoista metsien suojelua edistävän METSO-ohjelman kymmenes toimintavuosi on käynnistynyt lupaavasti. METSO-määrärahoja on lisätty edellisvuodesta noin kahden miljoonan euron verran, jonka vuoksi uusien ympäristötukihakemusten valmisteluun tarvitaan lisää metsäammattilaisia.

- Arvokkaat luontokohteet tulee turvata, kun puunkäyttö lisääntyy. METSO-ohjelman kautta metsänomistaja voi saada korvauksen metsänsä suojelusta. Vapaaehtoisuuteen perustuvat ympäristötukisopimukset ovatkin erinomainen keino säilyttää monimuotoista metsäluontoa, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäammattilaiset maanomistajien apuna

Metsäkeskus kouluttaa alkuvuodesta metsäalan toimijoita METSO-ympäristötukihakemusten valmistelutyöhön. Kaksiosaisessa koulutuksessa kerrataan esimerkiksi METSO-suojelukohteiden valintaperusteita ja ohjeita hakemuksen laadintaan. Toimijat saavat myös vinkkejä, kuinka valmistelutyössä voi hyödyntää Metsään.fi-palvelun metsävaratietoja.

- Maanomistajat tarvitsevat usein metsäammattilaisten apua ympäristötuen hakemiseen. Hakemusta voisi suunnitella samalla, kun sovitaan muista metsätilan toimenpiteistä, kuten hakkuista tai metsänhoitotöistä, Raatikainen sanoo.

Osa metsäalan toimijoista onkin jo valmistellut metsänomistajien kanssa ympäristötukihakemuksia. Raatikainen muistuttaa, että toimijat voivat hakea hakemusten valmistelutyöstä korvausta, joka on enimmillään 20 prosenttia maanomistajalle maksettavasta sopimuskorvauksesta. METSO-ympäristötukisopimuksiin on tänä vuonna käytettävissä noin 4,5 miljoonaa euroa. 

METSO-koulutusmateriaaleihin voi tutustua Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.