Metsien tuhkalannoituksen Kemera-tuki laajenee turvemailla | Metsäkeskus

Metsien tuhkalannoituksen Kemera-tuki laajenee turvemailla

uutiskuva-tuhkalannoitus.jpg
Tuhkalannoitus parantaa metsän kasvua. Tuhkaa voi levittää helikopterista lentolevityksenä. Kuva: Kalervo Ojutkangas
Metsien tuhkalannoituksen Kemera-tuki laajenee 1.5.2020 alkaen. Toukokuun alusta lähtien Kemera-tukea voidaan myöntää entistä useampiin tuhkalannoituksiin, koska tuen myöntämisen edellytyksistä poistuu vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta turvemailla. Tukea tuhkalannoitukseen haetaan Metsäkeskuksesta terveyslannoituksen Kemera-lomakkeella.

 Turvemaiden tuhkalannoitukseen voi saada Kemera-tukea toukokuun alusta lähtien ilman, että hakijan täytyy osoittaa lannoitusalueen puustossa olevan havaittavia kasvuhäiriöitä, neulasten värivikoja tai ravinnepuutoksia. Tukea haetaan Metsäkeskuksesta terveyslannoituksen Kemera-hakemuslomakkeella. Tuki kattaa 30 prosenttia lannoituksen kokonaiskustannuksista.

Tuhkalannoituksen tukea voi saada turvemaille, jotka ovat ravinteisuudeltaan vähintään puolukkaturvekankaita. Tällaisilla kasvupaikoilla puuston kasvua on mahdollista vielä parantaa tuhkalannoituksella, joten kohde on määräaikaisen Kemera-lain mukaan rahoituskelpoinen. 

Kemera-tuen muutokset tulevat voimaan 1.5.2020 alkaen ja ne koskevat 1.5. jälkeen Metsäkeskukseen saapuneita tuhkalannoitusten tukihakemuksia. Kemera-tukiehtojen laajeneminen koskee vain turvemaiden tuhkalannoituksia. Muut terveyslannoituksia koskevat säädökset pysyvät ennallaan.

Terveyslannoituksen Kemera-tuen hakemuslomake

Hakemuksen täyttöohje

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Metsien tuhkalannoituksen tuki laajenee, valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen (2.4.2020)

.