Metsien käytön kestävyys puheenaiheena Jyväskylässä

puhutaan-metsasta-keski-suomi-piirroskuva.jpg
Tapahtuman puheenvuoroja livekuvitti Linda Saukko-Rauta.
Metsäkeskuksen ensimmäinen alueellinen Puhutaan metsästä -tapahtuma kokosi metsäalaa sidosryhmineen Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditorioon perjantaina 3.11.2017. Monipuolinen puhujajoukko herätti miettimään metsien käytön kestävyyttä sekä kasvavan käytön vaikutuksia monelta eri kantilta.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) selvitti yleisölle EU:n päätöksenteon mutkia. Metsien talouskäyttö ei kaikille EU:n jäsenmaille ole samalla tavalla itsestään selvää kuin pohjoisille jäsenmaille.

- EU:ssa on jäsenmaita, joiden kielessä sanat metsä ja puisto ovat sama sana. Siksi keskusteleminen metsätaloudesta on toisinaan haastavaa, kertoo Virkkunen.

Lulucf-asetuksen osalta Virkkunen oli toiveikas ja epäili, että asetuksen lopullinen sisältö olisi parlamentin ja neuvoston kannan välimaastossa. Parlamentin kanta mahdollistaisi metsien käytön lisäämisen ilman, että niitä laskettaisiin päästöksi. Neuvoston kanta oli taas Suomen kannalta epäedullisempi niin, että metsien käytön lisäys olisi rajatumpi.

Maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja Juha S. Niemelä kertoi metsäpolitiikan viime vuosien muutoksista sekä metsätalouden toimintaympäristön kehittymisestä. Niemelä toi esille, että metsätalouden kestävyyden turvaamista on korostettu Kansallisessa metsästrategiassa, jossa talousmetsien luonnonhoito ja monimuotoisuuden turvaaminen on nostettu tämän vuoden painopistealueeksi.

- Toivoisin, että keskustelu metsien käytön kestävyydestä ei keskittyisi pelkästään ekologiseen kestävyyteen, vaan keskustelussa huomioitaisiin myös sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, Niemelä toteaa.

Jyväskylän yliopiston professori Mikko Mönkkönen korosti puheenvuorossaan, että puunkäyttöä täytyisi suunnitella alueilla paremmin ja monipuolistaa hakkuutapoja. Näillä keinoilla voitaisiin minimoida kasvavan puunkäytön haittoja metsien muille käyttötavoille ja tavoitteille.

Virallisen osuuden päätti paneelikeskustelu ”Keski-Suomen metsätalouden kyselytunti”, jonka aikana panelistit vastasivat niin yleisön kuin paneelin vetäjän Markku Paanasen kysymyksiin.

Metsäkeskuksen Puhutaan metsästä Keski-Suomi -tapahtuma sai kiitosta erinomaisista puhujistaan sekä avoimesta keskustelusta eri sidosryhmien välillä. Tapahtuman järjestelyistä vastasi Sykettä Keski-Suomen metsiin -hanke yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Keski-Suomen Liiton kanssa.

Alueelliset Puhutaan metsästä -tapahtumat saavat jatkoa tulevan vuoden aikana ympäri Suomen. Ensimmäinen valtakunnallinen Puhutaan metsästä -tapahtuma järjestettiin Lahdessa lokakuun alkupuolella.