Metsien kaukokartoitus on hyvässä vauhdissa | Metsäkeskus

Metsien kaukokartoitus on hyvässä vauhdissa

Metsäneuvoja mittaa puun läpimittaa mittasaksilla.
Metsäkeskuksen metsäneuvoja Jouko Huuhka mittaa puun läpimittaa maastossa. Kuva: Johanna Kleemola
Suomen metsäkeskuksen uusi metsien inventointikierros on alkanut hyvissä merkeissä. Kaikki kesälle suunnitellut laserkeilaukset on saatu tehtyä ja lähes kaikki ilmakuvauksetkin on tehty suunnitelmien mukaan. Myös koealamittaukset maastossa ovat edenneet hyvin. Syksyn ja talven aikana on edessä tiivis rupeama aineistojen käsittelyssä, ja ensi vuoden puolella luvassa on tuoretta metsävaratietoa eri puolille Suomea.

Uutinen 23.9.2020

Säät suosivat Metsäkeskuksen kesän metsäkartoituksia. Laserkeilaukset saatiin tehtyä suunnitelmien mukaan 18 alueella, ja lähes kaikki alueet on saatu myös ilmakuvattua. Yksittäisen kartoitettavan alueen koko on noin 300 000 hehtaaria ja alueet sijaitsevat laajasti eri puolilla Suomea.

Metsien inventointi perustuu lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä monipuolisiin laskentamenetelmiin. Näitä aineistoja yhdistämällä Metsäkeskus tuottaa monipuolista tietoa metsien kasvupaikoista, puustosta, toimenpidetarpeista ja luontokohteista. 

Laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa maanpinnasta ja kasvillisuudesta. Laserkeilauksen pistetiheys on noin 5 pistettä neliömetrillä, eli aiempaa tiheämpi. Laserkeilauksella saadaan näin aiempaa tarkempaa tietoa esimerkiksi metsiköiden puuston rakenteesta.

Tänä vuonna alkanut metsävaratietojen inventointikierros kuuluu kansalliseen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaan, jota koordinoi Maanmittauslaitos. Uusi inventointikierros kestää 6 vuotta ja viimeiset alueet on tarkoitus kartoittaa vuonna 2025. Uudessa ilmakuvausohjelmassa alueet kuvataan kolmen vuoden välein. 

Entistä tarkempaa metsä- ja luontotietoa

Kaukokartoituksen tueksi on kesän aikana mitattu maastossa puustotietoja koealoilta. Kymmenet Metsäkeskuksen ammattilaiset liikkuvat metsässä ja tekevät mittauksia syksyyn saakka eri puolilla Suomea.

Koealamittauksissa on osalla inventointialueista otettu käyttöön uudentyyppisiä puukarttakoealamittauksia. Puukarttakoealoilla tietoja kerätään aiempaa laajemmalta alueelta ja jokaisen puun sijainti määritetään tarkasti. Näin mittauksista kertyy aiempaa enemmän ja monipuolisempaa aineistoa puustotulkintaan ja tietojen tarkkuus paranee.

– Uudet menetelmät antavat hyviä mahdollisuuksia kehittää myös luontotietojen keruuta. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi säästöpuista ja eri-ikäisrakenteisista metsistä, kertoo metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä Suomen metsäkeskuksesta. 

Laser- ja ilmakuva-aineistojen jatkokäsittely on käynnissä aineistotoimittajilla ja Metsäkeskuksessa. Syksyn ja talven aikana niiden ja koeala-aineistojen sekä muun tausta-aineiston avulla tuotetaan kuvioittaiset metsävaratiedot kaikille inventointialueille. 

Tänä vuonna alkavien inventointien metsävaratieto valmistuu vuoden 2021 aikana, jolloin tieto on saatavilla Metsään.fi-palvelusta tilakohtaisena tietona yksityisille metsänomistajille ja Metsään.fi-verkkosivuilta avoimen metsätiedon osiosta muille tiedon käyttäjille. 

Kaikille inventointialueilla metsää omistaville ilmoitetaan, kun uudet metsävaratiedot valmistuvat. Oman metsätilan tietojen tulevan julkaisuvuoden voi tarkistaa jo nyt Metsävaratiedon saatavuus -karttapalvelusta. Eri vuosien laserkeilausalueet ovat nähtävillä Maanmittauslaitoksen Maastotiedon ylläpito -sivustolla.

.