Metsiä hoidetaan ”vaimon kanssa pakertaen”

uutiskuva-miten-aiot-hoitaa-metsaasi.jpg
Vain kaksi prosenttia vastanneista ilmoitti ettei oikein tiedä mitä tekisi metsänsä kanssa. Asiakasneuvojamme olivat heihin yhteydessä.
Metsään.fi-palvelussa oli viime vuoden loppuun saakka arvontakampanja, jossa kysyttiin ”Miten aiot hoitaa metsääsi?” Kyselyyn vastasi noin 5000 Metsään.fi-palvelun käyttäjää.

Kyselyyn osallistuneet palvelun käyttäjät ovat vastausten perusteella hyvin omatoimisia, mutta tarvittaessa ostavat palveluita myös toimijoilta. Useampi vastasi myös kilpailuttavansa hoitotöitä.

Eniten vastaajat kertoivat tekevänsä taimikon hoitotöitä. Harva metsänomistaja pakertaa hoitotöitä yksikseen vaan useat kertoivat tekevänsä hoitotöitä yhdessä perheen kanssa. Vastaajat hyödyntävät Metsään.fi-palvelua suunnitellessaan itse tehtäviä hoitotöitä, ilmoittaessaan tekemistään töistä ja hakiessaan Kemera-tukea. Palvelun kautta otetaan yhteyttä myös palveluntarjoajiin ilmoittamalla heille työkohteista.

Vastausten perusteella Metsään.fi-palvelun koetaan aktivoivan metsänhoitoon. Kehitettävää on vapaiden vastausten perusteella tietojen tarkkuudessa ja siinä, että toisinaan tehdyiksi ilmoitettujen töiden päivittymisessä on viivettä. Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin Husqvarnan 545FX-raivaussaha. Raivaussahan voitti raahelainen metsänomistaja Erno Aho.

Metsään.fi on Metsäkeskuksen maksuton asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille.