Metsäveroilmoitusten jättäminen on nyt vilkkaimmillaan | Metsäkeskus

Metsäveroilmoitusten jättäminen on nyt vilkkaimmillaan

uutiskuva-omavero.jpg
Metsäveroilmoituksen voi tehdä sähköisesti OmaVero-palvelussa. (kuvakaappaus verkkosivuilta)
Metsätalouden harjoittajien tulee toimittaa metsätalouden veroilmoitus 2.3.2020 mennessä Verohallintoon. Määräaika koskee myös niitä metsänomistajia, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia. Maatalouden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla metsäveroilmoituksen määräaika on 2.4.2020. Pysyvästi ulkomailla asuvien tulee jättää metsäveroilmoitus toukokuussa samaan aikaan oman henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen kanssa.

Uutinen 5.2.2020

Metsätalouden harjoittajat ovat saaneet tammikuussa esitäytetyn 2C-lomakkeen postissa. Lomakkeen täyttämiseen on ohje osoitteessa vero.fi/lomakkeet/2C. Veroilmoitus suositellaan antamaan sähköisesti OmaVerossa. Veroasioiden hoitamiseen voi tehdä myös valtuutuksen osoitteessa: suomi.fi/valtuudet. 

Arvonlisäveroilmoitus (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista) ja arvonlisäveron maksu tehdään OmaVerossa. Tilitettävä arvonlisävero maksetaan oma-aloitteisesti 2.3. mennessä. Arvonlisäveroilmoitus ja -maksu tulee tehdä, kun metsänomistaja on arvonlisäverovelvollinen. Paperilomakkeita saa tarvittaessa verottajan nettisivuilta ja verotoimistoista. 

Metsäveroilmoitusta ja veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista ei tarvitse tehdä lainkaan, jos vuonna 2019 ei ole ollut mitään metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja. Myöhästyneistä ilmoituksista voi seurata myöhästymismaksu.  

Muutoksia verovähennyksiin

Metsäveroista tehtäviin vähennyksiin on tullut vain pieniä muutoksia. Esimerkiksi oman auton käytön vähennys vuoden 2019 metsätalouden ajoissa on pysynyt entisellään, eli se on 0,25 €/km. Metsätalouden kalustoon kuulumattomien moottorikelkkojen ja mönkijöiden käyttötuntikulu on edelleen 14 €/tunti ja traktorien 11 €/tunti. Puutavaralajikohtaisiin hankintatyön arvoihin ja puutavaran omaan käyttöön oton arvoihin on tullut muutoksia ja uudet arvot löytyvät veroilmoituksen täyttöohjeesta.

Mahdollisen metsälahjavähennyksen voi ilmoittaa toukokuussa OmaVerossa tai lomakkeella 2L. Ilmoitus tulee tehdä samalla, kun jättää oman henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen. Metsälahjavähennyspohja selviää parhaiten Metsäkeskuksen metsälahjavähennyslaskurilla.

Metsäkeskus tarjoaa koulutusta

Metsäkeskus järjestää alkuvuodesta veroiltoja ja erilaisia koulutuksia metsäverotuksesta eri puolilla Suomea. Koulutuksiin voi ilmoittautua Metsäkeskuksen Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla.

.