Metsävaratieto ja Metsään.fi-palvelu tuovat vuosittain yli sadan miljoonan euron säästöt metsäalalle

uutiskuva-metsaanfi-raportti.jpg
Metsään.fi-palvelusta metsänomistajat saavat maksutonta perustietoa omista metsistään. Kuva: Mikko Vähäniitty/MCI Press
Pellervon taloustutkimus on julkaissut Suomen malli metsätietojen hyödyntämisessä -raportin, jossa tarkastellaan Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkosivujen taustaa, tavoitteita ja toteutusta sekä arvioidaan sen kehittämistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä.

Uutinen 23.10.2019

Metsään.fi-verkkosivuilla jaettava avoin metsätieto sekä sähköinen asiointi Metsään.fi-palvelussa tarjoavat monipuolista hyötyä metsänomistajille ja metsäalan toimijoille, käy ilmi Pellervon taloustutkimuksen raportista. Toiminnan tehostumisen ja erilaisten taloudellisten hyötyjen lisäksi luonnon monimuotoisuus voidaan ottaa aiempaa paremmin huomioon, kun tietoa luontokohteista on paremmin saatavilla ja suojelukohteet voidaan tunnistaa tehokkaammin.

Säästöt syntyvät, kun ajantasainen tieto kiinteistöjen metsävaroista ja ehdotetuista metsänhoitotoimenpiteistä nopeuttaa metsänhoitotöiden ja leimikoiden suunnittelua, metsäsuunnittelua ja tila-arvioiden tekoa sekä yritysten uusasiakashankintaa. Myös Metsäkeskuksen asiakastyö on tehostunut ja sähköinen asiointi lyhentää Kemera-hakemusten ja metsänkäyttöilmoitusten käsittelyaikoja.

Metsään.fi-palvelun kautta jaettu maksuton perustieto lisää metsänomistajien tietoisuutta oman metsänsä mahdollisuuksista ja auttaa metsänomistajaa tekemään päätöksiä oman metsänsä hoidosta ja käytöstä.

Sähköisestä asioinnista ja metsävaratiedosta hyötyvät metsänomistajat, puunhankintaorganisaatiot, metsäpalveluyrittäjät, metsänhoitoyhdistykset, Metsäkeskuksen henkilöstö, tutkimuslaitokset, pankit ja vakuutusyhtiöt.

Helppo asiointi on Metsään.fi-palvelun vahvuus

Metsäalan toimijoille tehdyn kyselyn mukaan Metsään.fi-palvelun selkeys ja käyttäjäystävällisyys sekä asiointi-ominaisuudet, kuten metsänkäyttöilmoitus ja Kemera-asiointi, ovat palvelun parhaita ominaisuuksia. Hyvänä pidetään myös sitä, että metsävaratietoja voi ladata palvelusta ja tietojen avoimuus mahdollistaa yhteistyön ja sähköisen asioinnin.

Haasteena käyttäjät kokevat palvelussa erityisesti metsävaratiedon laadun vaihtelun sekä viiveen metsävaratietojen päivittymisessä. Tulevaisuudessa metsävaratietoja päivitetään nykyistä reaaliaikaisemmin. Tiedon parempi laatu lisää toimenpide-ehdotusten uskottavuutta.

Metsäkeskus valmistelee Metsään.fi-palvelun uudistusta, joka mahdollistaa metsänomistajille ja toimijoille entistä monipuolisemman kokonaiskuvan metsän hoito-, hakkuu- ja luontokohteista sekä niiden hoidon ja käytön tarpeesta metsänomistaja- ja kiinteistökohtaisesti. Myös tulevaisuudessa palvelun helppokäyttöisyys on avainasemassa.

PTT:n raportti kuvaa nykytilan ja antaa eväitä tulevaan kehitykseen

Pellervon taloustutkimuksen 23.10.2019 julkaisemassa Suomen malli metsätietojen hyödyntämisessä -raportissa tarkastellaan Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkosivujen taustaa, tavoitteita ja toteutusta sekä arvioidaan sen kehittämistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä.

Suomen malli on herättänyt paljon kiinnostusta kansainvälisesti ja raportti on saatavilla myös englanniksi.

PTT:n tiedote: "Verkkopalvelu Suomen metsistä herättää huomiota maailmalla – käyttäjinä jo yli satatuhatta metsänomistajaa"

 

.