Metsävaratiedon inventoinnit alkavat eri puolilla Suomea | Metsäkeskus

Metsävaratiedon inventoinnit alkavat eri puolilla Suomea

uutiskuva-inventointi.jpg
Koko maan kattava metsävaratietojen kaukokartoitus alkoi vuonna 2010.
Metsäkeskus aloittaa uusia metsävaratiedon inventointihankkeita eri puolilla Suomea noin 3,4 miljoonan hehtaarin kokonaisalalla. Tänä vuonna alkavien inventointien metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2020 aikana, jonka jälkeen Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on saatavilla kattavat metsävaratiedot Suomen yksityismetsistä.

Vuonna 2020 alkaa uusi metsävaratietojen inventointikierros, jossa on tavoitteena kartoittaa lähes koko Suomen metsävarat kansallisen keilaus- ja ilmakuvausohjelman mukaisesti 6 vuoden aikana. Uutta menetelmää pilotoidaan kuluvana vuonna Padasjoen, Pieksämäen ja Valtimon seuduilla noin 0,9 miljoonan hehtaarin alalla.

Metsätiedon inventoinneissa tarvittavan laserkeilaus- ja ilmakuva-aineiston hankinta tehdään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen kanssa. Laserkeilauksessa saadaan tarkka kolmiulotteinen tieto maanpinnasta ja kasvillisuudesta. Laserkeilaus tehdään lentokoneesta noin kahden kilometrin korkeudesta ja siinä saadaan tietoa puustosta noin viidestä pisteestä 10 neliömetrin alueelta. Laserkeilauksesta ei ole vaaraa ihmiselle.

Ilmakuvaus tehdään lentokoneella noin kuuden kilometrin korkeudesta. Laserkeilauksen lentokone on mahdollista havaita helposti maanpinnalta käsin, mutta ilmakuvauskoneet ovat jo niin korkealla, että niiden havaitseminen on vaikeampaa.
Kaukokartoitustietoja täydennetään maastossa koealamittauksilla. Koealoilta mitataan puiden läpimitta ja pituus puulajeittain sekä arvioidaan kasvupaikan ominaisuudet.

-Koealamittaus ei vahingoita puustoa tai maaperää. Kesäkaudella maastossa liikkuu kymmenittäin Metsäkeskuksen henkilökuntaa mittaamassa koealoja, kertoo metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätiedot ensi vuonna Metsään.fi-palveluun

Kaukokartoitus- ja ilmakuvausaineistoa sekä koealamittausten tuloksia yhdistämällä Metsäkeskus tuottaa metsävaratietoa inventointialueille eri puolilla Suomea.

Tänä vuonna alkavien inventointien metsätieto valmistuu vuoden 2020 aikana, jolloin tieto on saatavilla Metsään.fi-palvelusta tilakohtaisena tietona yksityisille metsänomistajille ja Metsään.fi-palvelun avoimen metsätiedon osiosta muille tiedon käyttäjille. Kaikille inventointialueilla metsää omistaville ilmoitetaan, kun uudet metsävaratiedot valmistuvat.

Koko maan kattava metsävaratietojen kaukokartoitus alkoi vuonna 2010. Tähän mennessä yksityismetsistä kerätyn tiedon kattavuus on noin 90 prosenttia, eli noin 12,6 miljoonaa hehtaaria. Koko maan yksityismetsät on kertaalleen laserkeilattu ja ilmakuvattu ensi vuoteen mennessä.

Koealamittaukseen ja metsävarojen inventointiin liittyviä karttoja on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

.