Metsätuholaki velvoittaa kuljettamaan puut aiempaa ripeämmin metsästä | Metsäkeskus

Metsätuholaki velvoittaa kuljettamaan puut aiempaa ripeämmin metsästä

Vuoden alussa voimaan tullut laki metsätuhojen torjunnasta sekä siihen liittyvät asetukset muuttivat puutavaran hakkuupaikalta tai välivarastosta poiskuljettamisen aika- ja aluerajoja.

Uuden metsätuholain tavoitteena on vastata muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin ja turvata jatkossakin metsien hyvä terveydentila. Varastointia rajoittamalla pyritään pitämään tuhohyönteiskannat matalana. Maa on jaettu kolmeen alueeseen (A,B ja C) metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten ja lämpösumman perusteella. Nyt voimassa olevien säädösten mukaisesti tyviläpimitaltaan yli kymmenen senttimetrin havupuutavara on kuljetettava pois hakkuupaikalta ja välivarastosta seuraavasti:

  Kuusi Mänty
A-alue 15.7 1.7
B-alue 24.7 1.7
C-alue 15.8 15.7

 
Lisäksi A-alueella saman kesän aikana (1.6. – 31.8.) kaadettu kuusi on kuljetettava pois metsästä 30 päivän kuluessa hakkuusta. Mäntyä koskevia säädöksiä ei sovelleta hakkuupaikalla tai välivarastossa sijaitsevaan yksittäiseen puutavara- tai energiapuupinoon, jonka tilavuus on enintään 20 kiintokuutiometriä. Pino katsotaan yksittäiseksi, jos se sijaitsee vähintään 200 metrin päässä muista vastaavista pinoista. Lisäksi sitä ei sovelleta puutavarapinoon, jonka tilavuudesta enintään puolet on tyviläpimitaltaan yli kymmenen senttimetriä olevaa mänty- tai kuusipuutavaraa.

Korjaus uutiseen 11.6.2014: Maa- ja metsätalousministeriö on tarkentanut linjaustaan kuusipinojen pintakerroksen poiskuljettamisesta. Kuusipinon pintaosan pois kuljettaminen on riittävä toimenpide metsätuhojen torjumiseksi C-alueella. Myös A- ja B-alueella pintaosan poiskuljettaminen on riittävä toimenpide, jos se toistetaan 30 päivän sisällä.

Lue tiedote toimijoille >>

.