Metsätöiden tarkastuksia automatisoimalla tulokset paranevat ja työ tehostuu

uutiskuva-tarkastukset.jpg
Tiedonkeruuta voidaan jatkossa tehostaa esimerkiksi satelliittien ja kauko-ohjattavien drone-lennokkien avulla. Kuva: Sanna Talsta
Suomen metsäkeskus tarkastaa vuosittain tuhansia metsissä tehtyjä töitä. Tähän asti tarkastukset on tehty maastossa otannan ja harkinnan perusteella ihmistyönä. Jatkossa tarkastusten tiedonkeruuta on tarkoitus digitalisoida. Digitalisointi tehostaa työtä, mutta parantaa myös kerätyn tarkastustiedon laatua ja käytettävyyttä.

Metsäkeskus kartoittaa parhaillaan kumppaneita, joilta voitaisiin tulevaisuudessa hankkia metsälakien tarkastuksiin vaadittavaa dataa. Tiedonkeruuta voidaan jatkossa tehostaa esimerkiksi satelliittien ja kauko-ohjattavien drone-lennokkien avulla.

- Käytännössä tulevaisuudessa digitaaliseen tiedonkeruuseen erikoistuneet yrittäjät eri puolilla Suomea voisivat toteuttaa suuren osan tiedonkeruusta, mikä vähentäisi huomattavasti aikaa vieviä maastokäyntejä. Tavoitteena on, että Metsäkeskuksen osaavaa työvoimaa vapautuisi enemmän tiedon analysointitehtäviin, asiakaspalveluun ja kehitystyöhön, kertoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta.

Reaaliaikaista tietoa ja vertailu- ja seurantaraportteja

Tarkastusten tiedonkeruun lisäksi jatkossa automatisoidaan myös kerätyn tiedon käsittelyä ja tulosten analysointia.

- Automatisoimme jatkossa tarkastustiedon jakelua siten, että metsänomistajien ja alan yritysten on mahdollista saada reaaliaikaista puukohtaista tietoa ja esimerkiksi vertailu- ja seurantaraportteja. Näin metsätalouden avoimuus ja läpinäkyvyys paranevat, Hostikka sanoo.

Tarkastustoiminnan digitalisointi helpottaa osaltaan myös metsien terveydentilan havainnointia. Uusien tiedonkeruumenetelmien avulla voidaan seurata yhä laajempia alueita, ja esimerkiksi metsätuholaisten kartoitus onnistuu nykyistä paremmin. Ajantasaisen datan avulla voidaan reagoida kohonneisiin tuhoriskeihin ja estää metsätuhojen leviämistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Business Finland järjestää 11.12.2018 tilaisuuden, jossa Aki Hostikka kertoo tarkastustoiminnan digitalisoinnista. Tutustu tilaisuuden ohjelmaan Business Finlandin verkkosivuilla.