Metsänomistamisesta täytyy tehdä kiinnostavaa

ministeri Jari Leppä
Ministeri Jari Leppä onnitteli Metsäkeskusta hienosta historiasta ja muistutti, että työsarkaa riittää tulevaisuudessakin.
Suomen metsäkeskuksen sidosryhmätapaamisessa, Puhutaan metsästä –tulevaisuuspäivässä keskusteltiin metsäalan toimijoiden ja sidosryhmän kesken alan keskeisistä tulevaisuuden näkymistä ja haasteista. Lisäksi Lahden Sibeliustalolla juhlittiin Metsäkeskuksen satavuotista taivalta.

Puhutaan metsästä –tulevaisuuspäivän teemana oli Suomen metsätalous vuonna 2020, ja teemaa lähestyttiin asiakkuuden, yrittäjyyden  ja digitalisaation näkökulmista.

Päivän aikana vieraat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen kuunteli ensin kuuden erilaisen yrittäjän tarinoita ja toinen ryhmä jakautui työpajoihin. Iltapäiväkahvin jälkeen rooleja vaihdettiin.

Työpajoissa etsittiin ideoita, oivalluksia ja näkemyksiä seuraaviin viiteen kysymykseen:

  • Mitä pitäisi tehdä, jotta digitalisaation hyödyt saadaan parhaiten hyödynnettyä?
  • Miten varmistamme, että nuoret metsät hoidetaan Suomessa?
  • Miten saadaan kotimaista puuta uusille investoinneille?
  • Miten asiakaslähtöisyyttä tulisi parantaa metsätaloudessa?
  • Mitä pitäisi tehdä, jotta metsätalouden yrittäjyys kehittyisi?

 Työpajoista saatiin monta ajatusta, mihin suuntaan metsäalan täytyy yhdessä kehittyä. Esimerkiksi palveluiden monikanavaisuus ja ajasta ja paikasta riippumattomuus nousivat vahvasti esiin. Näitä yhteisiä ajatuksia on tarkoitus jalostaa edelleen, ja käyttää hyväksi tulevaisuuden toimenpiteitä suunniteltaessa.

Illalla juhlittiin Metsäkeskusta

Asiapitoisen päivän jälkeen illalla juhlittiin Metsäkeskuksen satavuotista taivalta sidosryhmien kesken.

Vieraiden joukossa oli myös ministeri Jari Leppä. Puheessaan Leppä korosti biotalouden roolia Suomen tulevaisuudessa.
- Kasvavan biotalouden myötä yksityismetsätalouden hallinnon tehtävät tai sen merkitys ei ole vähentymässä. Biotalouden kasvu tuo Metsäkeskukselle lisää tehtäviä mm. metsälain valvonnassa, kestävän metsätalouden rahoituslain toteutuksessa sekä metsien hyvän metsänhoidollisen tilan, monimuotoisuuden ja luontolaadun kehittämisessä ja seurannassa sekä metsänomistajia aktivoivissa palveluissa.

Biotaloudessa metsäalalla on iso rooli, näkee Leppä.

- Metsien hyvä kasvu tulee turvata ja tämä edellyttää nykyistä enemmän taimikonhoitoa, suometsän hoitoa, metsien ravinnetasapainon ylläpitoa sekä talousmetsien luonnonhoitoa.

Jatkossa Puhutaan metsästä –tilaisuuksia tullaan  toteuttamaan eri muodoin. Ensimmäinen alueellinen tilaisuus järjestetään Keski-Suomessa jo marraskuun alussa ja seuraava valtakunnallinen ensi syksynä, mutta todennäköisesti aivan erilaisena kuin tämä ensimmäinen.