Metsänomistajilta kerätään luontotietoa mobiilisovelluksella METSO-hankkeessa | Metsäkeskus

Metsänomistajilta kerätään luontotietoa mobiilisovelluksella METSO-hankkeessa

uutiskuva-haavat.jpg
Uudessa METSO-hankkeessa etsitään arvokkaita luontokohteita paikkatiedon ja joukkoistetun tiedonkeruun avulla.
Suomen metsäkeskuksen uudessa Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla -hankkeessa vahvistetaan arvokkaiden luontokohteiden alueellista verkostoa. Tietoa metsänomistajien tunnistamista luontoarvoista ja luonnonhoitokohteista kerätään mobiilisovelluksen avulla ja luonnonhoidon suunnittelussa hyödynnetään erilaisia paikkatietoaineistoja. METSO-ohjelmaan kuuluva hanke alkaa tulevana kesänä.

Uutinen 3.4.2020

Kotimaan talousmetsissä on useita, vielä tunnistamattomia, arvokkaita luontokohteita. Näitä toistaiseksi tuntemattomia luontokohteita paikallistetaan Suomen metsäkeskuksen uudessa Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla -hankkeessa.

METSO-ohjelmaan kuuluvan hankkeen kokeilumetsät sijaitsevat Keski-Suomessa Kuhmoisissa ja Etelä-Savossa Mäntyharjulla. Nämä kokeilualueet ovat valtaosin talousmetsää, joista paikallistetaan luonnonhoidosta hyötyvät, monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet.

- Hankkeessa hyödynnetään sekä paikkatietoaineistoja että joukkoistettua tiedonkeruuta luontoarvojen tunnistamiseksi ja luonnonhoidon kohdentamiseksi. Maanomistajien on mahdollista ilmoittaa mobiilisovelluksella Metsäkeskukselle havaintoja metsistään. Vastaavaa sovellusta on aiemmin hyödynnetty kaupunkimetsien luonnonhoidon suunnittelussa, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Raatikaisen mukaan METSO-hankkeen tavoitteena on lisätä maanomistajien luontotietämystä ja edistää arvokkaiden kohteiden suojelua, jos maanomistaja niin haluaa. Hanke edistää myös elinympäristöjen hoitoa ja kunnostusta sekä vie käytäntöön talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja vesiensuojelutoimenpiteitä.

Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla -hanke toteutetaan vuosina 2020-2022.

Lue lisää ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta

.