Metsänomistajat voivat vaikuttaa talousmetsien luonnonhoitoon

uutiskuva-monimetsa.jpg
Luonnon monimuotoisuutta voidaan turvata talousmetsissä muun muassa jättämällä säästöpuustoa hakkuissa. Kuva: Sanna Kotiharju
Suomessa on yli puoli miljoonaa metsänomistajaa, jotka omistavat 60 prosenttia kotimaan tuottavasta metsämaasta. Metsänomistajien päätökset vaikuttavat siihen, kuinka näitä metsiä hoidetaan. Monimetsä-hanke vie tänä syksynä metsänomistajia ja metsäammattilaisia metsään keskustelemaan talousmetsien luonnonhoidosta.

Syksyn aikana ympäri Suomea järjestettävillä Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkeillä metsänomistajilla on mahdollisuus saada tietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä talousmetsien luonnonhoitoon. Metsänomistajille suunnatuilla lenkeillä esitellään kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi.

Uusimpien tutkimusten mukaan metsänomistajat haluavat monipuolista ja tavoitteitaan vastaavaa metsäneuvontaa. Metsäammattilaiset ovat tässä tärkeässä roolissa, kun he kertovat metsänomistajille luonnonhoidon keinoista. Ammattilaisten neuvoilla on usein vaikutusta metsänomistajien ratkaisuihin.

Vuonna 2016 käynnistetty valtakunnallinen Monimetsä-hanke on kehittänyt ja kokeillut toimintamalleja, jotka edistävät metsänhoidon suosituksissa kuvattujen luonnonhoitokeinojen käyttöä talousmetsissä.

- Metsänomistajat voivat helposti parantaa ja lisätä luonnon monimuotoisuutta omissa metsissään esimerkiksi jättämällä minimisuosituksia reilummin säästöpuuryhmiä, suosimalla sekapuustoisuutta ja kiinnittämällä huomiota vesistöjen suojavyöhykkeisiin, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sanna Kotiharju Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänomistajien toiveita tulee kuunnella

Monimetsä -jatkoaskel luonnonhoitoon hankkeessa lisätään metsänomistajien tietämystä luonnonhoidon mahdollisuuksista, monimuotoisuudesta ja vesiensuojelusta. Kotiharjun mukaan metsänomistajilla voi olla monenlaisia tavoitteita metsiensä luonnonhoidosta, jotka täytyisi huomioida metsänkäytön suunnittelussa ja toteutuksessa.

- On tärkeää, että metsänomistajille kerrotaan monipuolisesti luonnonhoidon keinoista ja kuunnellaan heidän toiveitaan. Metsäammattilaisten tulee myös varmistaa, että asiat tehdään suunnitellulla tavalla ja tieto kulkee joka vaiheessa, Kotiharju sanoo.

Monimetsä-hankkeen tavoitteena on vesistöjen tilan ja metsäelinympäristöjen ekologisen laadun paraneminen. Hanketta toteutetaan metsäorganisaatioiden laajassa yhteistyössä. Hankkeen päätoteuttajia ovat Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, Metsäteollisuus ry ja MTK.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Ilmoittaudu mukaan Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkeille Metsäkeskuksen Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla.