Metsänomistajat tarvitsevat toimijoita avuksi ympäristötuen haussa

uutiskuva-ymparistotuki.jpg
Vanha luonnontilainen ja lahopuustoinen metsä on METSO-suojeluun sopiva kohde. Kuva: Riitta Raatikainen
Ensi vuonna yksityismetsien ympäristötukeen ja luonnonhoitoon on luvassa varoja 7 miljoonaa euroa, eli kaksi miljoonaa enemmän kuin kuluvana vuonna. Metsäkeskus tarvitsee yhä laajemman toimijajoukon apua METSO-ohjelman ympäristötukihakemusten valmistelussa.

Uutinen 1.11.2019

METSO-ohjelmassa suojellaan luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä alueita, ja maanomistajat saavat suojelusta korvauksen. Suojelu on maanomistajille vapaaehtoista.

Suomen metsäkeskus on avustanut valtaosaa maanomistajista metsien määräaikaisessa suojelussa ja ympäristötuen haussa.

- Kun määrärahat ensi vuonna kasvavat, tarvitaan yhä laajemman toimijajoukon yhteistyötä ympäristötukihakemusten valmistelussa, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Ympäristötuen valmistelijan tulee tunnistaa tukikelpoiset kohteet, arvioida kohteiden puuston määrä ja kiinteistön välittömät hakkuumahdollisuudet sekä laatia korvauslaskelma ja ympäristötukihakemus.

Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen metsäsuunnittelija Minna Lautala on auttanut useita metsänomistajia hakemaan tukea.

- METSO-ohjelma antaa metsänomistajille loistavan mahdollisuuden hyötyä talousmetsien ulkopuolelle jäävistä alueista, joissa on luontoarvoja. Metsäsuunnittelijana törmään tällaisiin kohteisiin usein ja koen velvollisuudekseni kertoa asiakkaille suojeluvaihtoehdosta. Suojeluhankkeiden virittäminen on mielekästä työtä. Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä sopimuksiin ja niistä saamiinsa korvauksiin, hän kertoo.

Marraskuun alusta lähtien maanomistajien saamat ympäristötukikorvaukset nousevat, kun korvausten laskennassa käytettäviin keskikantohintoihin tulee korotus. Keskikantohinnat nousevat kaikissa maakunnissa Kainuuta lukuun ottamatta. Raatikaisen mukaan keskikantohintojen korotus voi nostaa maanomistajille maksettavaa ympäristötukikorvausta merkittävästi nykytasosta.

”Tuntuu hienolta, että voi vaikuttaa metsäluonnon monimuotoisuuden säilymiseen”

Metsäkeskus on opastanut metsäalan toimijoita ympäristötukihakemusten valmisteluun, ja tänä vuonna lähes 20 prosenttia hakemuksista on ollut alan toimijoiden valmistelemia.

- Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Päijät-Hämeessä, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla toimijat ovat laatineet eniten hakemuksia, mutta muutamissa maakunnissa niitä ei ole syntynyt vielä lainkaan, Raatikainen kertoo.

Metsäkeskus järjestää metsäalan toimijoille ensi vuonna valtakunnallisia ja alueellisia koulutuksia sekä tarjoaa materiaalia ympäristötukihakemusten valmistelun tueksi.

Toimijat voivat myös hakea ympäristötukihakemuksen valmistelusta korvausta, jolla voi kattaa työstä aiheutuneita kustannuksia. Valmistelukorvaus voi olla enintään 20 prosenttia maanomistajalle maksettavan ympäristötuen suuruudesta.

- Ympäristötuen valmistelukorvaus on asianmukainen, ja se hyvittää tukihakemusten tekoon kuluvan ajan. Metsäkeskuksen toimihenkilöt ovat myös auttaneet ongelmatilanteissa ja yhteistyö on ollut mutkatonta. Tuntuu hienolta, että voi näin itse vaikuttaa metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen omalla alueella, metsäsuunnittelija Lautala sanoo.

Lisätietoa ympäristötuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Metsonpolku.fi