Metsänkäyttöilmoitusten määrä kasvoi selvästi vuonna 2018

uutiskuva-metsankayttoilmoitukset.jpg
Metsänkäyttöilmoitukset kertovat metsänomistajien pääte- ja harvennushakkuusuunnitelmista.
Suomen metsäkeskukseen saapui vuonna 2018 yli 136 000 metsänkäyttöilmoitusta, joiden perusteella hakkuita on suunniteltu tehtäväksi kaikkiaan 809 702 hehtaarilla. Tästä määrästä yksityismetsien hakkuita on 574 110 hehtaaria. Metsäkäyttöilmoitukset lisääntyivät viime vuonna 13,3 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Viime vuonna tehtyjen metsäkäyttöilmoitusten pohjalta hakkuilta kertyvä puumäärä arvioidaan olevan 76,5 miljoonaa kuutiometriä. Yksityismetsissä ilmoitusten mukainen arvioitu hakkuumäärä on 56,7 miljoonaa kuutiometriä, eli kasvua tulisi 19 prosenttia ja 9 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2017 verrattuna.

Metsänkäyttöilmoitusten määrässä on vuosittain alueellista vaihtelua. Viime vuonna hakkuiden määrä lisääntyi suhteellisesti eniten Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, missä oli viime talvena merkittäviä tykkylumituhoja. 

Metsänkäyttöilmoitukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen viimeistään 10 päivää ennen hakkuuta, ja ne kertovat metsänomistajien pääte- ja harvennushakkuusuunnitelmista.  Käyttöilmoitusten määrän kasvussa näkyy puun kysynnän kasvu, sillä vuonna 2016 ilmoituksia saapui noin 110 000 kappaletta ja vuonna 2015 ilmoituksia tehtiin noin 95 000 kappaletta. 

Lisätietoa vuoden 2018 hakkuuaikomuksista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.