Metsänhoitotöitä tuetaan 56 miljoonalla eurolla tänä vuonna

uutiskuva-kemeravarat.jpg
Varhaishoito tulisi tehdä jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua metsän uudistamisesta.
Suomen metsäkeskus voi myöntää 56,23 miljoonaa euroa puuntuotannon Kemera-tukea tänä vuonna. Valtaosa valtion kestävän metsätalouden tuesta käytetään nuorten metsien ja taimikoiden hoitotöihin. Viime vuonna tukea käytettiin yhteensä noin 53 miljoonaa euroa.

Kemera-tukea on hyvin jaossa metsänomistajille kuluvana vuonna. Tukirahoituksella tehdään arviolta yli 100 000 hehtaaria nuoren metsän hoitotöitä. Taimikoita raivataan noin 53 000 hehtaarin alalla.

Metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntijan Yrjö Niskasen mukaan kotimaan taimikoissa riittää tehtävää. Hän toivoo, että Kemera-tuki kannustaisi metsänomistajia raivaussahan varteen.

- Metsän perustaminen on kallis investointi, jonka vuoksi uutta metsää kannattaa vaalia. Taimikon varhaishoitoa voisi tehdä yli 100 000 hehtaarilla vuodessa, mutta tällä hetkellä Kemera-tuella hoidetaan vain puolet tästä alasta. Varhaishoito tulisi tehdä jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua metsän uudistamisesta, Niskanen sanoo.

Vanhojen Kemera-töiden toteutusajat umpeutuvat

Metsänomistajat voivat hakea Kemera-tukea nuorten metsien ja taimikoiden hoitotöiden lisäksi metsien terveyslannoitukseen, suometsien hoitoon ja kunnostusojituksiin sekä metsäteiden perusparannukseen ja uusien metsäteiden rakentamiseen.

Metsäkeskus kiinnittää suometsien Kemera-hakemuksissa erityistä huomiota siihen, kuinka suunnitellut hoitotyöt vaikuttavat vesistöjen kuntoon. Ympäristövaikutukset tulee huomioida myös uusien metsäteiden suunnittelussa.

Metsäteiden rakentamisessa tulee hyödyntää jo olemassa olevia kulku-uria. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun uusia teitä rakennetaan erämaahan ja yhtenäisille metsäalueille. Kemera-tukea myönnetään ensisijaisesti sellaisiin metsätiehankkeisiin, joihin sisältyy sillan korjausta.

- Tänä vuonna on erityisen tärkeää tehdä vanhan Kemera-lain mukaiset työt loppuun. Esimerkiksi metsän uudistamisen tuki loppuu kokonaan tähän vuoteen.  Kannattaa siis tarkastaa, koska Kemera-töiden toteutusajat umpeutuvat, Niskanen sanoo.

Lue lisää aiheesta maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta