Metsänhoidon suosituksiin uusinta tietoa jatkuvasta kasvatuksesta ja ilmastonmuutoksesta | Metsäkeskus

Metsänhoidon suosituksiin uusinta tietoa jatkuvasta kasvatuksesta ja ilmastonmuutoksesta

uutiskuva-ilmasto-tuhot.jpg
Ilmastonmuutos lisää metsätuhoriskiä. Kuvassa kirjanpainajien tuhoamaa kuusikkoa. Kuva: Sami Karppinen
Metsänhoidon suosituksia on uudistettu. Suosituksiin on lisätty uutta tietoa jatkuvasta kasvatuksesta ja siitä, kuinka metsätaloudessa voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen. Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus järjestävät kevään aikana koulutuskiertueen, jossa uusista suosituksista kerrotaan metsäammattilaisille.

Yhä useampi metsänomistaja on kiinnostunut kokeilemaan eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatusta. Jatkuvassa kasvatuksessa metsä pidetään koko ajan peitteisenä eikä avohakkuita tehdä. Metsän uudistuminen perustuu olemassa olevaan alikasvostaimikkoon tai hakkuun jälkeen luontaisesti syntyviin taimiin ja niiden kasvatukseen.

Metsänhoidon suosituksissa jatkuvan kasvatuksen ohjeistusta on päivitetty, koska menetelmästä on saatu uutta tutkimustietoa, jolla suositusten menetelmäkuvauksia on voitu tarkentaa.

- Jatkuvaan kasvatukseen on taloudellisesti kannattavaa siirtyä siinä vaiheessa, kun tasaikäinen metsikkö ei ole vielä uudistuskypsä ja puuston alle on syntynyt uutta alikasvostaimikkoa. Mäntymetsissä suositellaan tekemään siemenpuuhakkuita- ja poimintahakkuita. Kuusimetsissä valtamenetelmänä ovat edelleen poiminta- ja pienaukkohakkuut, kertoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Remeksen mukaan jatkuvan kasvatuksen metsien kehitystä ei toistaiseksi pystytä ennustamaan ja laskemaan yhtä tarkasti kuin tasaikäisrakenteisen metsän. Myös metsän uudistumiseen ja tuhoihin liittyvät riskit tunnetaan huonommin.

- Uudet ohjeet ja suositukset jatkuvasta kasvatuksesta tulevat tarpeeseen koko metsäalalla, Remes sanoo.

Ilmastonmuutoksen uhkia voi ehkäistä metsänhoidolla

Metsänhoidon suosituksiin on koostettu tietoa myös siitä, kuinka metsätaloudessa voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen.

Ilmastonmuutos pidentää kasvukautta ja todennäköisesti parantaa puuston kasvua lähitulevaisuudessa etenkin Pohjois-Suomessa. Samanaikaisesti ilmaston lämpeneminen aiheuttaa metsissä enemmän tuuli- ja lumituhoja sekä lisää sieni- ja hyönteistuhoriskiä. Uhkana ovat myös vieraslajit, joihin kotimaan metsät eivät ole sopeutuneet.

- Metsien ja puiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen voidaan parantaa metsänhoidolla ja metsänjalostuksella. Metsänomistaja voi ehkäistä tuhoja huolehtimalla puuston elinvoimaisuudesta ja kasvukunnosta. Tuuli- ja lumituhoja voidaan vähentää hoitamalla taimikot ja nuoret metsät ajoissa, Remes kertaa uusimpia ohjeita metsänhoidon suosituksista.

Ilmastonmuutoksen riskit metsille vaihtelevat puulajeittain, kasvupaikoittain ja maantieteellisen sijainnin mukaan.

Metsäammattilaisille maksutonta koulutusta

Tapio ja Metsäkeskus järjestävät maalis-toukokuussa koulutuskiertueen metsäammattilaisille uusimmista metsänhoidon suosituksista. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja niitä järjestetään eri puolilla Suomea.

- Metsäammattilaisen perustehtäviin kuuluu kyky kuunnella metsänomistajaa ja tarjota hänelle hänen metsänomistuksen tavoitteisiinsa sopivia ratkaisuja. Esitettyjen vaihtoehtojen hyödyt ja riskit tulee osata kuvata, mihin metsänhoidon suositukset tarjoaa välineitä. Koulutuksissa tutustutaankin suositusten hyödyntämiseen metsänomistajien asiakastyössä, kertoo palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo Tapiosta.

Koulutuksiin voi ilmoittautua Metsäkeskuksen Koulutukset ja tapahtumat -sivuilta.

Tapion metsänhoidon suositukset kertovat, kuinka suomalaisia metsiä voidaan hoitaa ja käyttää kestävästi. Suositukset on tehty yhteistyössä metsä-, energia- ja ympäristöalan kanssa, ja ne perustuvat uusimpaan tutkimukseen ja käytännön kokemuksiin.

 

.