Metsälakia ei avata, metsälakikohteiden tietohuolto jatkuu | Metsäkeskus

Metsälakia ei avata, metsälakikohteiden tietohuolto jatkuu

uutiskuva-puronvarsi.jpg
Puronvarsi. Kuva: Inna Salminen
Suomen metsäkeskuksen metsälakikohteiden aineiston erillinen tietohuolto on ollut keskeytettynä viime vuoden marraskuusta saakka. Keskeytys liittyi käynnissä olleeseen metsälain arviointiin. Maaliskuussa ministeri Leppä linjasi, että koko metsälakia ei avata uudelleen tarkasteluun ja näin ollen tietohuoltotyö jatkuu.

Uutinen 19.3.2020

Metsälain arviointi valmistui tammikuussa 2020. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti arvioinnin valmistuttua, että metsälain arviointityön pohjalta valmistellaan tarkempia käytännön toimenpiteitä etenkin monimuotoisuuden edistämiseen ja metsätuhojen torjuntaan. 

Yhtenä jatkotoimenpiteenä ministeriö päätti teettää metsälain 10 pykälän kohteita koskevan jatkoselvityksen, jossa selvitetään lakimuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen jo tehtyä selvitystä tarkemmin. Jatkoselvityksen tekijää etsitään parhaillaan, ja Metsäkeskus on osallistunut jatkoselvitystyön suunnitteluun. Selvitys tehdään kuluvan vuoden aikana.

Lakiarvioinnin perusteella ministeri Jari Leppä totesi, että koko metsälakia ei nyt avata uudelleen tarkasteluun. Näin ollen nykyistä metsälakia noudatetaan edelleen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Metsäkeskus jatkaa keskeytyneenä ollutta erityisen tärkeisiin ja muihin tärkeisiin elinympäristöihin liittyvää tietohuoltoa. 

Tietohuollon ohjeistusta ei ole muutettu oleellisesti, mutta joitakin ohjeistuksen kohtia on täsmennetty. Esimerkiksi tausta-aineistojen käyttöä ohjeistetaan entistä paremmin.

- Kun metsälain 10 pykälä kohteiden aineisto on käyty läpi, jatkamme muiden arvokkaiden kohteiden kartoittamiseen ja etsimme sieltä uusia mahdollisia lakikohteita, rahoituksen ja tarkastuksen päällikkö Jarkko Partanen kertoo.

Metsälain arvioinnin tilasi maa- ja metsätalousministeriö ja arviointityöstä vastasi Luonnonvarakeskus. 

Arvioinnin perusteella päätetyt jatkotoimenpiteet 

Metsäkeskus on sopinut maa- ja metsätalousministeriön kanssa, että tuotamme uutta tietoa metsälain 10 pykälän kohteista. 

- Erityisesti tuotamme tietoa lakiin lisätyistä uusista elinympäristöistä, kuten metsäkorte- ja muurainkorvista, Lapin letoista sekä jyrkänteistä, joilta on poistunut ilmansuuntavaatimus, metsäjohtaja Anna Rakemaa kertoo. 

Kohteiden tunnistamisessa käytetään muun muassa paikkatietoanalyysejä. 

Metsäkeskus parantaa myös muiden arvokkaiden elinympäristöjen tietoja tietokannassa. Näitä tietoja hyödynnetään jatkossa entistä enemmän metsänomistajien ja hakkuuoikeuden omistajien neuvontatyössä.

Aiemmat uutiset aiheesta: 

Metsälakikohteiden tietohuolto odottaa yhä lisäselvityksiä (verkkouutinen 14.1.2020)
Metsälain 10 pykälän kohteiden tietohuolto ajantasaistaa aineistoa (verkkouutinen 14.11.2019)
Metsälain 10 pykälän kohteiden erillinen tietohuolto on keskeytetty Metsäkeskuksessa (verkkouutinen 7.11.2019)
 

.