Metsäkeskus valmistautuu metsätietolain muutokseen

Kuviomuotoisia metsävaratietoja saisi jatkossa pyynnöstä Metsäkeskuksesta, jos metsätietolakiin esitetyt muutokset toteutuvat.
Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut lakiesitystä Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän muutoksesta. Esityksen mukaan metsävaratiedot ja muut ympäristötiedot olisivat jatkossa nykyistä avoimemmin käytettävissä. Metsään.fi-palveluun tulee oma osionsa julkisille tiedoille.

Suomen metsäkeskus valmistautuu lakimuutokseen, joka mahdollistaa ympäristötiedoksi katsottavan metsävaratiedon nykyistä vapaamman jakelun.

Valmisteilla olevan lakiesityksen mukaan hilamuotoiset metsävaratiedot ja tiedot metsälaissa määritellyistä erityisen tärkeistä elinympäristöistä olisivat jatkossa avoimesti verkossa kaikkien saatavilla. Myös yksityismetsien metsänkäyttöilmoitukset ja tiedot Kemera-töistä olisivat julkisia. Näihin tietoihin on voinut tähän saakka tutustua Metsäkeskuksen toimipisteissä tai pyytämällä tietoja suullisesti.

Kuviomuotoisia metsävaratietoja saisi jatkossa pyynnöstä Metsäkeskuksesta. Metsään.fi-palvelussa tietopyyntö täytyy rajata tietylle maantieteelliselle alueelle, eikä tietoja voi pyytää metsänomistajan nimen tai tilatunnuksen perusteella.

Suomen metsäkeskuksen metsäjohtajan Anna Rakemaan mielestä on hyvä, että ympäristödirektiivin julkisuusvaatimukset on nyt saatu sovitettua metsätietolakiin.

- Kun metsätieto on helpommin saatavissa, voidaan metsätalouden toimenpiteitä suunnitella entistä paremmin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää nykyistä monipuolisemmin esimerkiksi metsänomistajille tarjottavien digitaalisten palvelujen pohjana, Rakemaa sanoo.

Ministeriön tiedotteen mukaan metsätietolain muutosesitys etenee eduskunnan käsittelyyn alkusyksystä.

Metsänomistajien henkilötietoja ei luovuteta

Metsäkeskus on varautunut metsätietolain muutokseen ja valmistellut uutta avoimen metsätiedon osiota Metsään.fi-palveluun. Valmisteluja tehdään osana hallituksen Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihanketta.

Metsään.fi-palveluun tulee avoimelle metsätiedolle karttapalvelu tietojen selaamiseen ja latauspalvelu tietojen siirtoa varten. Metsäkeskus ei luovuta hila- tai kuviotietojen mukana metsänomistajan nimi- tai yhteystietoja, tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia. Avoimen metsätiedon palvelu otetaan käyttöön, kun lakimuutos astuu voimaan.

Metsänomistajan Metsään.fi-palvelussa olevat tiedot pysyisivät lakimuutoksen jälkeenkin vahvan tunnistautumisen takana. Jatkossa metsää kuvaaviin tietoihin ei sisälly euromääräisiä tietoja, kuten puuston hinta-arvioita.

- Muuten metsänomistajan Metsään.fi-palvelun tietosisältö säilyy ennallaan. Palvelussa pääsee tutustumaan oman tilan metsä-, ympäristö- ja luontotietoihin sekä hoitamaan metsäasioita sähköisesti, Rakemaa sanoo.

Lisätietoja:
Anna Rakemaa
metsäjohtaja
p. 040 352 9080
anna.rakemaa(at)metsakeskus.fi

Jorma Jyrkilä
metsätiedon palvelupäällikkö
p. 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi