Metsään.fi uudistuu – lisää tietoa ja sähköistä asiointia

Metsään.fi-palvelussa voi tulevaisuudessa jättää hirvivahinkoilmoituksen.
Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun lisätään uusia ominaisuuksia kärkihankerahoituksella. Palveluun on tulossa tietoa uhanalaisista lajeista ja kaavoituksesta sekä asiakas-chat, jonka kautta voi ottaa yhteyttä Metsäkeskuksen asiakasneuvojiin. Metsään.fi edistää metsävaratiedon saatavuutta ja käyttöä, mikä on hallituksen kärkihankkeen keskeinen tavoite.

Metsään.fi-palveluun on tulossa useita uusia käyttöominaisuuksia tänä vuonna. Palvelusta rakennetaan julkinen asiointikanava, jossa käyttäjät saavat helposti maksutonta perustietoa metsistä.

Tulevaisuudessa metsänomistajat ja toimijat voivat jättää palvelussa hirvivahinkoilmoituksen sekä hakea METSO- ja ympäristötukea. Lisäksi palveluun tuodaan tietoa esimerkiksi eri alueiden uhanalaisista lajeista ja kaavoituksesta. Metsään.fi-palveluun on tulossa myös asiakas-chat, jossa asiakasneuvojat vastaavat kysymyksiin.

-Tavoitteena on, että metsänomistaja löytää jatkossa yhdestä paikasta kaikki omaan tilaansa liittyvät tiedot, jotka vaikuttavat metsänhoitoon ja käyttöön, kertoo metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen Suomen metsäkeskuksesta.

Tietojen avautumiseen valmistaudutaan

Sähköisen asioinnin määrä Metsään.fi-palvelussa on kasvanut tasaisesti. Metsään.fi-palvelua on käyttänyt yli 76 000 metsänomistajaa. Metsänomistajat kirjautuvat palveluun noin 20 000 kertaa kuukaudessa. Toimijapalveluun on rekisteröitynyt 400 yritystä ja 2 000 käyttäjää.

Metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa toimijat voivat tehdä palvelussa metsänkäyttöilmoituksia sekä Kemera-rahoitushakemuksia ja –toteutusilmoituksia. Palvelu on metsänomistajille ja metsäalan toimijoille kohtaamispaikka, jossa voi laittaa työt metsässä liikkeelle. Sähköisen asioinnin pohjana on maksuton metsävaratieto.

- Metsänomistaja hallinnoi tietojaan ja luovuttaa käyttöoikeuden niihin haluamilleen metsäalan toimijoille. Palvelun perustiedoista voi jalostaa metsänomistajan tarpeisiin vaikkapa metsäsuunnitelman. Tällöin suunnitelman tekijä vastaa oman tuotteensa laadusta, Iittainen muistuttaa.

Julkisin varoin kerätyn metsävaratiedon avaaminen on yksi hallituksen kärkihankkeen tavoitteista, ja se on kirjattu myös tulevaan metsätietolain uudistukseen.

Metsäkeskuksessa valmistaudutaan tietojen avautumiseen. Avoimet tiedot on tarkoitus tuoda Metsään.fi-palveluun lakimuutoksen aikataulun mukaisesti.

- Muutoksen jälkeen metsänomistajan ja toimijoiden palvelut ovat edelleen tunnistautumisen takana. Siellä voi katsoa tilakohtaisia tietoja ja käyttää sähköisen asioinnin palveluita. Yleisemmät, avoimet metsätiedot tulevat sivuston julkiselle puolelle kaikkien saataville, Iittainen kertoo.