Metsään.fi-palvelussa on nyt tuoreita vääräväri-ilmakuvia | Metsäkeskus

Metsään.fi-palvelussa on nyt tuoreita vääräväri-ilmakuvia

Näet Metsään.fi-palvelussa taustakarttana olevan ilmakuvan kuvausvuoden, kun zoomaat karttaa.
Metsään.fi-palvelussa voit katsoa, minä vuonna sinun tilaltasi oleva vääräväri-ilmakuva on kuvattu.
Metsään.fi-palvelussa voi metsätilan kartalla tarkastella monenlaista metsä-, luonto- ja ympäristötietoa. Oletuksena tilakartan taustalla näkyy maastokartta, mutta käyttäjä voi valita taustalle myös ilmakuvan tai vääräväri-ilmakuvan. Tuoreimmat vääräväri-ilmakuvat Metsään.fi-palvelussa ovat vuodelta 2019.

Uutinen 12.2.2020.

Vääräväri-ilmakuvan värimaailma poikkeaa tavallisesta ilmakuvasta, minkä ansiosta väärävärikuvasta saa enemmän tietoa. Metsätaloudessa väärävärikuvat ovat erityisen käyttökelpoisia puulajierottelussa ja metsikkökuvioinnissa. 

Väärävärikuvassa lehtipuusto ja pensasto näkyvät oranssin ja punaisen eri sävyinä. Havupuut ovat vihertäviä ja kuuset mäntyjä tummempia. Kuolleet puut erottuvat muusta puustosta hyvin vaaleina. Eloton maa kuten tiet, rakennukset, kalliot ja hiekka ovat harmaita–harmaanvihertäviä. Avarat luontoalueet kuten suot, kalliot ja jäkäliköt erottuvat vaaleina–vaaleanvihreinä.  

Tutustu oman metsätilasi väärävärikuvaan Metsään.fi-palvelussa 

Pääsääntöisesti Metsään.fi-palvelussa olevat ilmakuvat ja väärä-värikuvat ovat samalta vuodelta kuin kuvioiden kohdalla mainittu tiedon keräysvuosi. Näet miltä vuodelta oman metsätilasi kuva on, kun vaihdat Metsään.fi-palvelun tilakartalla taustaksi vääräväri-ilmakuvan. Vuosiluku tulee näkyviin ilmakuvan päälle. Jos vuosilukua ei näy loitonna karttaa. Kun muutat mittakaavaa suuremmaksi, voit nähdä myös eri vuosina kuvattujen alueiden rajat.  

Jatkossa uutta metsävaratietoa saadaan kuuden vuoden välein 

Metsäkeskus on viime vuoteen saakka kartoittanut metsävaratietoja alueellisesti kymmenen vuoden välein. Jatkossa kierto tulee olemaan nopeampi. Saman alueen metsät tulevat kuvattavaksi ja kaukokartoitettavaksi kuuden vuoden välein. Näin myös Metsään.fi-palvelussa näkyvät kartat ja perusmetsätiedot tulevat jatkossa olemaan paremmin ajan tasalla. 

Metsään.fi-palvelussa on käytettävissä uusia, vuoden 2019 vääräväri-ilmakuvia useilta alueilta akselilla Kalajoki – Lohjan Nummi-Pusula.

 

.