Metsään.fi-palvelun sadastuhannes käyttäjä vaalii metsänsä monimuotoisuutta ja kasvua

Metsäkeskuksen asiakasneuvoja Seppo Turpeinen luovutti urheilukellon palkinnoksi Salme Tarkkoselle.
Ei arvannut kiuruvetinen Salme Tarkkonen, minkälainen vaikutus voi kelirikolla olla. Metsäkeskuksen asiakasneuvoja Seppo Turpeisen kanssa oli sovittu tapaaminen Tarkkosen kotitilalle Rytkylle Metsään.fi-palvelun merkeissä, mutta kelirikon vuoksi tapaamista siirrettiin neljällä viikolla. Ja onneksi siirrettiin, sillä asiakastapaamisen yhteydessä Metsään.fi-palveluun tapahtunut kirjautuminen oli 100 000 metsänomistaja Metsään.fi-palvelussa.

Salme Tarkkonen vaalii metsissään luontoarvoja, mutta pitää huolta myös metsien kasvukunnosta. Luonnossa ja omassa metsässä liikkuminen on hänelle oleellinen osa metsänomistamista. Etenkin lintujen seuraaminen on mieluisaa puuhaa, ja Tarkkosen ripustamia linnunpönttöjä löytyy niin omista kuin ystävien metsistä viidessä eri kunnassa. Talvella metsänomistaja liikkuu usein lumikengillä tai metsäsuksilla ja lintuja tulee ruokituksi myös Sonkajärvellä.  

Tarkkonen harkitsee metsiensä hakkuut tarkkaan, sillä jokainen puu on hänelle arvokas. Hänen metsäänsä mahtuu monta erilaista tavoitetta ja käyttötarkoitusta.

- Rahaa tärkeämpää on se, että näkee metsän voivan hyvin, kertoo Salme Tarkkonen.

Tilalla on myös ympäristötuella määräaikaisesti suojeltu puro- ja lammenrantametsikkö, ja metsänomistajan toiveissa on jatkaa suojelua nykyisen kauden päätyttyä.

Helsingin kautta takaisin kotikonnuille

Opinnot veivät aikanaan nuoren Salme Tarkkosen Helsinkiin. Valmistuttuaan hän toimi kieltenopettajana Helsingin Pukinmäessä. Hän palasi kotitilalleen vuonna 1991 ja seuraavana vuonna aloitettiin päärakennuksen peruskorjaus ja laajennus sekä rakennettiin talousrakennus. Samoihin aikoihin myös metsänomistajuuteen liittyvät asiat tulivat ajankohtaiseksi. Tarkkonen jatkoi kieltenopettajan työssä Kiuruvedellä aina eläkeikään saakka.

Tietoa metsänhoidosta Tarkkonen on hankkinut lukemalla, jonkin verran tietoa oli tullut myös hänen isältään.

- Erityisesti muistuu mieleen marjamatkat isän kanssa pitkin karjapolkuja ja keväiset työtehtävät vitasnipun kantajana aitojen laitossa. Isä kertoili puulajien soveltuvuudesta eri tarkoituksiin, muistelee Salme Tarkkonen.

Ensimmäisen kerran tiedot olivat todella tarpeen vuonna 1996, kun tilan pellot metsitettiin etupäässä kuusen taimilla. 3,5 hehtaarin urakassa korvaamattomana apuna olivat Vieremän kolme metsuriystävää. Metsänhoitoon liittyvät työt eivät muutenkaan ole Tarkkoselle vieraita, käsissä pysyy niin raivaussaha kuin vesuri.

Metsäkeskus palkitsi Salme Tarkkosen urheilukellolla historiallisen Metsään.fi-kirjautumisen johdosta. Vuonna 2012 avattu Metsään.fi-palvelu on maksuton asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille.